بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سخن سردبیر

سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی

صفحه 4-18

سعیده خالقی


تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور

صفحه 19-28

یونس خداپرست پیرسرایی


پژوهشی (هشدار)

تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین)

صفحه 29-42

نسیبه زارعی


عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد

صفحه 43-52

الهه رحیم‌دوست


پژوهشی (تحلیل)

ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف

صفحه 53-70

مرجانه بشخور


بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران)

صفحه 71-86

مریم ابراهیمی


تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 162
تعداد نویسندگان 30
تعداد مشاهده مقاله 3,952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3,912
نسبت مشاهده بر مقاله 24.4
نسبت دریافت فایل بر مقاله 24.15
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط