بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز

صفحه 4-10

الهه رحیم‌دوست


راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور

صفحه 11-18

محمدحسین احدی


پژوهشی (هشدار)

نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان

صفحه 19-26

فرزانه نوبری


تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی

صفحه 27-48

زهرا مشفق


پژوهشی (تحلیل)

تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران

صفحه 49-64

نسیبه زارعی


ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو

صفحه 65-74

یاسر سلیمانی


آسیب‌شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری

صفحه 75-89

شیرین ظریف مرادیان


تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 142
تعداد نویسندگان 29
تعداد مشاهده مقاله 1,266
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,984
نسبت مشاهده بر مقاله 8.92
نسبت دریافت فایل بر مقاله 13.97
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط