نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کشورمان در جمع‌آوری گازهای همراه (گاز مشعل)

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 49-58

یونس خداپرست پیرسرایی


کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 75-86

یونس خداپرست پیرسرایی


تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور

دوره 10، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 19-28

یونس خداپرست پیرسرایی


راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران

دوره 9، شماره 4، تیر 1400، صفحه 4-12

یونس خداپرست پیرسرایی


تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 41-52

یونس خداپرست پیرسرایی


راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

دوره 8، شماره 10، دی 1399، صفحه 15-24

یونس خداپرست پیرسرایی


تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور

دوره 8، شماره 10، دی 1399، صفحه 79-84

یونس خداپرست پیرسرایی