1. راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل

دوره 9، شماره 8، آبان 1400، صفحه 15-24

عاطفه غلامی


2. بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 59-74

عاطفه غلامی


3. آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 47-52

عاطفه غلامی


4. ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

دوره 9، شماره 4، تیر 1400، صفحه 65-72

عاطفه غلامی


5. تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 25-36

عاطفه غلامی


6. تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 23-30

عاطفه غلامی


7. زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 107-124

عاطفه غلامی


8. شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 61-70

عاطفه غلامی


9. نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 71-78

عاطفه غلامی


10. تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 31-38

عاطفه غلامی


11. بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 47-54

عاطفه غلامی


12. فشارهای هزینه‌ای فساد اقتصادی بر کشور

دوره 8، شماره 8، آبان 1399، صفحه 21-30

عاطفه غلامی