نویسنده = ���������� ��������
فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 61-66

زهرا مشفق


تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 59-74

زهرا مشفق


تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 75-93

زهرا مشفق


آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 63-78

زهرا مشفق


آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 43-60

زهرا مشفق


راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 13-22

زهرا مشفق


بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 39-46

زهرا مشفق