نویسنده = میلاد میر
بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا

دوره 9، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 53-58

میلاد میر


مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی

دوره 9، شماره 10، دی 1400، صفحه 83-94

میلاد میر


ضعف ساختار و چارچوب بودجه

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 33-44

میلاد میر


شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 31-38

میلاد میر


علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 51-58

میلاد میر


راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

دوره 9، شماره 4، تیر 1400، صفحه 13-20

میلاد میر


راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 17-24

میلاد میر


بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 51-58

میلاد میر


راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 4-12

میلاد میر


راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 13-22

میلاد میر


مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 27-40

میلاد میر


ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 15-26

میلاد میر


بررسی چشم‌انداز کسری بودجه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 79-89

میلاد میر


راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 4-12

میلاد میر


راهبردهای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی

دوره 8، شماره 8، آبان 1399، صفحه 4-10

میلاد میر