نویسنده = ������������ ����������
چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی

دوره 10، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 4-18

سعیده خالقی


فساد در صنعت فولاد کشور

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 39-50

سعیده خالقی