آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این گزارش وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران و مشکلات پیشِ‌روی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود و بهبود وضعیت کنونی آن‌ها ارائه می‌شود. در استان تهران 19 شهرک صنعتی دولتی با 5800 واحد صنعتی فعال و 13 شهرک صنعتی خصوصی با 3550 واحد صنعتی فعال در حال فعالیت می‌باشند؛ در مجموع حدود 400 هزار فرصت شغلی مستقیم در این شهرک‌های صنعتی ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های صنعتی، کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی، نقصان‌پذیری ماشین‌آلات و تکنولوژی به‌کار‌رفته، کمبود نیروی کار علاقه‌مند به فعالیت در شهرک‌های صنعتی و عدم توجه به تحقیق و توسعه‌، از مهم‌ترین مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحد‌های تولید فعال مستقر در شهرک‌های صنعتی می‌باشد. عدم رفع موانع پیشِ‌روی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی مانع از گسترش واحد‌های تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود خواهد شد که این موضوع تأثیر منفی بر اشتغال و تولید داشته و مانعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار می‌باشد. راهکارهای زیر به‌منظور بهبود وضعیت شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیشنهاد می‌شوند: 1- ساخت واحدهای مسکونی در شهرک‌های صنعتی، 2- حل چالش حمل و نقل نیروی کار شهرک‌های صنعتی، 3- تکمیل شهرکهای صنعتی موجود به‌جای احداث شهرک‌های جدید، 4- حمایت‌های هدفمند از واحدهای تولیدی.

کلیدواژه‌ها

  • رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی، مرکز پژوهش‌های مجلس.
  • سالنامه آماری استان تهران.
  • سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک.