تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهیبد باهنر، کرمان، ایران

چکیده

کشورمان هم‌اکنون در حال تجربه کردن معضلات زیست‌محیطی عمده و عدیده‌ای است. از‌بین‌رفتن سالانه 3/1 درصد از جنگل‌های کشور، خشک شدن 67 درصد مساحت تالاب‌های کشور و افت شاخص کیفیت هوا در کنار مسائل اقتصادی ـ اجتماعی پیرامون مدیریت منابع آبی از‌جمله مهم‌ترین آثار و پیامدهای بحران‌های زیست‌محیطی کنونی کشور به‌شمار می‌روند. ارزیابی شاخص بین‌المللی عملکرد زیست‌محیطی نشان می‌دهد، ضعیف‌ترین عملکرد کشورمان به زیرشاخص «مدیریت منابع آبی» تعلق دارد. علاوه بر این، عملکرد کشورمان در «شیلات»، «مدیریت فضولات» و «کشاورزی کارآمد» نیز در دسته عملکردهای ضعیف قرار می‌گیرد. به‌منظور مواجهه هوشمندانه با مخاطرات و آسیب‌های زیست‌محیطی در حال افزایش کشورمان، اتخاذ راهکارهایی مانند: 1) اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، 2) اصلاح و تغییر الگوی کشت بهینه ملی ـ ‌منطقه‌ای و تراز کردن تولید با اقلیم خشک، 3) توجه کافی به مکان‌یابی و احداث صنایع با‌توجه به میزان آب‌بری و 4) بهبود شبکه و تجهیزات آبرسانی به‌منظور کاهش تلفات آبرسانی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • Environmental Performance Index, https://epi.yale.edu/