راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل

نوع مقاله : پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

تولید نیروی محرکه اقتصاد هر کشوری است و درصورت رونق بخشیدن آن، رونق اشتغال، افزایش درآمد کشور، توانایی رقابت در بازارهای جهانی، بی‌نیازی به سایر کشورها، خودکفایی و استقلال را در پی دارد. یکی از راهکارهای اساسی برای رونق تولید، ایجاد انگیزه مردمی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. اگر این مهم نادیده گرفته شود و از آنجایی که پشتوانه رونق تولید در هر جامعه‌ای اعتماد مردمی است؛ نه‌تنها تولید رونق نمی‌یابد بلکه اشتغال کاهش، وابستگی به سایر کشورها افزایش، از بین رفتن سرمایه انسانی و تعویق در رسیدن به توسعه اتفاق می‌افتد و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه می‌شود. لذا راهکارهایی نظیر تبلیغ کالای داخلی توسط رسانه، استانداردسازی کالاهای داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، مبارزه جدی با قاچاق، جلوگیری از واردات کالاهای خارجی با مشابه داخلی، فرهنگ‌سازی، توقف تبلیغ برندهای خارجی، کاهش هزینه تمام‌شده تولید، انجام مطالعات بازاریابی و ... برای جلب اعتماد عمومی مردم و ایجاد انگیزه برای مصرف کالاهای تولید داخل پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

  • نقش رسانه‌ها در گفتمان‌سازی حمایت از کالای ایرانی (1397)، اولین همایش بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
  • نقش خدمات پس‌از‌فروش بر رضایت مشتری در خرید لوازم خانگی (1397)، چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت، روان‌شناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار.
  • مصاحبه با برخی بازاریان و فروشندگان بازار بزرگ تهران.