شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه

سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

3. چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه

صفحه 4-14

محمد جعفری


4. ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

صفحه 15-26

میلاد میر


پژوهشی (هشدار)

5. عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها

صفحه 27-42

سعیده احمدی


6. آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

صفحه 43-60

زهرا مشفق


پژوهشی (تحلیل)

7. شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی

صفحه 61-70

عاطفه غلامی


8. نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی

صفحه 71-78

عاطفه غلامی


9. بررسی چشم‌انداز کسری بودجه

صفحه 79-89

میلاد میر