شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

2. سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

3. زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی

صفحه 4-20

شیرین ظریف‌مرادیان


4. استراژی‌های توسعه صنعت کشتی‌سازی ایران براساس تجربه ترکیه

صفحه 21-36

معصومه سادات سجادی


پژوهشی (هشدار)

5. زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری

صفحه 37-50

رها حمزه‌لوییان


6. تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها

صفحه 51-68

مرجانه بشخور


پژوهشی (تحلیل)

7. نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد

صفحه 69-82

عاطفه غلامی


8. مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی

صفحه 83-94

میلاد میر