اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد جعفری
محمد جعفری
استادیار و رئیس مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • managertiesr.ir

سردبیر

سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه

علی محمد احمدوند
علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

مدیریت سیستم‌‌ها

علیرضا اسفندیاری‌مقدم
علیرضا اسفندیاری‌مقدم
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، مازندران، ایران

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پرویز داوودی
پرویز داوودی
استاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرهاد رهبر
فرهاد رهبر
استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم اقتصادی

سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی
استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

سید ابوالقاسم نقیبی
سید ابوالقاسم نقیبی
استاد دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

فقه و حقوق

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرسول آهنگران
محمدرسول آهنگران
استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

فقه و مبانی حقوق

جلال دهقانی فیروزآبادی
جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم سیاسی

پرویز سعیدی
پرویز سعیدی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، مازندران، ایران

مدیریت بازاریابی

ابراهیم متقی
ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

فرشاد مومنی
فرشاد مومنی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

ابوذر گوهری‌مقدم
ابوذر گوهری‌مقدم
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام، تهران، ایران

روابط بین الملل

محمد نعمتی
محمد نعمتی
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

علوم اقتصادی

مدیر داخلی

یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی
مربی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

علوم اقتصادی

  • y.soleymanitiesr.ir