اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
محمد جعفری
محمد جعفری استادیار و رئیس مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

علوم اقتصادی

  • managertiesr.ir
سردبیر
سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه
محمدرسول آهنگران
محمدرسول آهنگران استاد دانشگاه تهران

فقه و مبانی حقوق

علی محمد احمدوند
علی محمد احمدوند استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام

مدیریت سیستم‌‌ها

سیدمحمدرضا سیدنورانی
سیدمحمدرضا سیدنورانی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اقتصادی

مهدی صادقی شاهدانی
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فرهاد رهبر
فرهاد رهبر استاد دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

ابراهیم متقی
ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

فرشاد مومنی
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اقتصادی

محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم اقتصادی

اعضای مشورتی هیات تحریریه
محمد نعمتی
محمد نعمتی استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

علوم اقتصادی

مدیر داخلی
یاسر سلیمانی
یاسر سلیمانی مربی مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر

علوم اقتصادی

  • y.soleymanitiesr.ir