بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه و فهرست

صفحه 1-1


سرسخن

سرسخن

صفحه 2-3


پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای بومی‌سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت

صفحه 4-20

یونس خداپرست پیرسرایی


پژوهشی (هشدار)

تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق

صفحه 21-36

سعیده احمدی


وضعیت رفاه اقتصادی در طی سال‌های اخیر

صفحه 37-50

معصومه سادات سجادی


پیمان ابراهیم و معادلات امنیتی خاورمیانه

صفحه 51-64

پوریا هاشمی موحد


پژوهشی (تحلیل)

آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور

صفحه 65-76

زهرا مشفق


تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار

صفحه 77-88

مصطفی سمیعی‌نسب


تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 194
تعداد نویسندگان 39
تعداد مشاهده مقاله 5,805
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7,080
نسبت مشاهده بر مقاله 29.92
نسبت دریافت فایل بر مقاله 36.49
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط