بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه و فهرست

سخن سردبیر

سرسخن

صفحه 2-3


علمی - پژوهشی

راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران

صفحه 4-16

سعیده احمدی


راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند

صفحه 17-30

مهران سام دلیری


آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور

صفحه 31-40

یاسر سلیمانی


حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی

صفحه 41-54

نسیبه زارعی


تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس

صفحه 55-62

معصومه سادات سجادی


ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 63-76

زهرا مشفق


تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن

صفحه 77-87

الهه رحیم‌دوست


تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 236
تعداد نویسندگان 45
تعداد مشاهده مقاله 8,871
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10,207
نسبت مشاهده بر مقاله 37.59
نسبت دریافت فایل بر مقاله 43.25
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط