بسم الله الرحمن الرحیم

ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی» باهدف پاسخ‌گویی به  نیازها و مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، باتوجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشور نسبت به تولید دانش اقتصادی و توصیه‌های سیاستی منتشر می‌شود.

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

سخن سردبیر

سرسخن

علمی - پژوهشی (راهبرد)

راهبردهای فعال‌سازی جایگاه ژئواستراتژیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران

صفحه 4-18

زهرا مشفق


راهبردهای قیمت‌گذاری از کانال بورس کالا در اقتصاد

صفحه 19-28

الهه رحیم‌دوست


علمی - پژوهشی (هشدار)

دلالت‌های وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور بر امنیت اقتصادی

صفحه 29-44

الناز باقرپور اسکویی


علمی - پژوهشی (تحلیل)

بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران مبتنی‌بر گزارش 2023

صفحه 45-68

معصومه سادات سجادی


بررسی مشکلات مبارزه با پول‌شویی در جهان و ایران

صفحه 69-88

محدثه رئیسی


تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 270
تعداد نویسندگان 53
تعداد مشاهده مقاله 14,747
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16,330
نسبت مشاهده بر مقاله 54.62
نسبت دریافت فایل بر مقاله 60.48
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
ماهنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط