نویسنده = سعیده احمدی
هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1403

دوره 11، شماره 10، دی 1403، صفحه 45-54

سعیده احمدی


تبعات امنیت اقتصادی پولشویی در فضای سایبری (سایبرشویی)

دوره 11، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 23-36

سعیده احمدی


راهبردهای تولید و واردات محصولات تراریخته

دوره 11، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 4-20

سعیده احمدی


راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران

دوره 11، شماره 4، تیر 1402، صفحه 4-16

سعیده احمدی


تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق

دوره 10، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 21-36

سعیده احمدی


راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 21-32

سعیده احمدی


فساد و اعتماد عمومی

دوره 9، شماره 9، آذر 1400، صفحه 33-46

سعیده احمدی


آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور

دوره 9، شماره 8، آبان 1400، صفحه 25-36

سعیده احمدی


موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 45-58

سعیده احمدی


راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 4-20

سعیده احمدی


تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 49-62

سعیده احمدی


عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 27-42

سعیده احمدی