نویسنده = زهرا مشفق
راهبردهای فعال‌سازی جایگاه ژئواستراتژیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران

دوره 11، شماره 9، آذر 1402، صفحه 4-18

زهرا مشفق


راهبردهای دیپلماسی آب در تالاب بین‎‌‌المللی هامون

دوره 11، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 21-34

زهرا مشفق


ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 4، تیر 1402، صفحه 63-76

زهرا مشفق


نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 103-123

زهرا مشفق


دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-100

زهرا مشفق


راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان

دوره 10، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 19-26

زهرا مشفق


پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران

دوره 10، شماره 10، بهمن 1401، صفحه 41-48

زهرا مشفق


آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور

دوره 10، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 65-76

زهرا مشفق


عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بررسی ابعاد اقتصادی آن

دوره 10، شماره 9، آذر 1401، صفحه 71-88

زهرا مشفق


بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات)

دوره 10، شماره 7.8، مهر 1401، صفحه 145-161

زهرا مشفق


راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی

دوره 10، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 4-20

زهرا مشفق


فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات

دوره 10، شماره 4، تیر 1401، صفحه 41-50

زهرا مشفق


تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی

دوره 10، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 27-48

زهرا مشفق


تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 9، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 69-90

زهرا مشفق


نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه

دوره 9، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 71-93

زهرا مشفق


فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر

دوره 9، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 61-66

زهرا مشفق


تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی)

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 59-74

زهرا مشفق


تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 9، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 75-93

زهرا مشفق


آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 63-78

زهرا مشفق


آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه

دوره 8، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 43-60

زهرا مشفق


راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 13-22

زهرا مشفق


بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان

دوره 8، شماره 9، آذر 1399، صفحه 39-46

زهرا مشفق