کلیدواژه‌ها = بودجه
صنعت و معدن در لایحه بودجه 1403

دوره 11، شماره 10، دی 1403، صفحه 15-22

الهه رحیم‌دوست


نفت و گاز در لایحه بودجه 1403

دوره 11، شماره 10، دی 1403، صفحه 29-36

مصطفی سمیعی‌نسب


راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 21-30

مرجانه بشخور


نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان

دوره 10، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 19-26

فرزانه نوبری


وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت

دوره 10، شماره 1.2، اردیبهشت 1401، صفحه 75-86

مرجانه بشخور


راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه

دوره 9، شماره 8، آبان 1400، صفحه 4-14

فرزانه نوبری


راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 4-22

فرزانه نوبری


ضعف ساختار و چارچوب بودجه

دوره 9، شماره 7، مهر 1400، صفحه 33-44

میلاد میر


فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

دوره 9، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 4-24

فرزانه نوبری


راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

دوره 9، شماره 1.2، اردیبهشت 1400، صفحه 4-12

میلاد میر