نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

پژوهشگر گرو.ه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

نظام آماری و کیفیت بانک­های اطلاعاتی علاوه بر آنکه به­عنوان یکی از مهم­ترین شاخص­های توسعه­یافتگی کشورها به شمار می­رود، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری­ها و برنامه‌ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. ازاین‌رو، تلاش برای ایجاد یک نظام آماری کارآمد و مؤثر از الزام­های اولیه و ضروری در برنامه­ریز­ی­ها به‌ شمار می­آید؛ این در حالی است که در حال حاضر مشکلات مهمی در زمینه عدم دسترسی به آمارهای شفاف، به­روز و مبتنی­بر صحت و دقت کافی و ناهماهنگی آمارهای منتشر شده در مراکز آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران احساس می­شود. ازاین‌رو،  بنابه اهمیت موضوع و با ملاحظه مسایل و کاستی­های نظام آماری ایران و ارتباط آن با سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌طور کلی مدیریت صحیح اطلاعات آماری، ارتقای صحت و دقت سازمان­های ارایه‌دهنده آمار و اطلاعات، پرهیز از ملاحظات سیاسی در انتشار آمار و انتشار به‌موقع و بهنگام آمارها پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها