بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

سرپرست گروه اقتصاد بین‌الملل، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته­ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی­ کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم‌جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به­منظور حل‌وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می­شوند.

کلیدواژه‌ها