تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌گونه‌ای است که هرگونه بی‌ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف‌کننده منتقل می­شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می‌کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می‌دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم‌های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته‌بازی و خروج سرمایه از بخش‌های مولد و تولیدی کشور می‌شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال‌هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود به‌منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه‌‌های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص‌های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات‌بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

    اسدپور، احمدعلی (1396). مدیریت اخلاق‌مدارانه نرخ‌ارز و تأثیر سنوات آن بر فعالیت‌های اقتصادی دهه اخیر در ایران (1380-1390). فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی، 7(29)، 5-22.
    فرجی‌راد، عبدالرضا؛ و صالحیان، شهناز (1394). بررسی تأثیر مناسبات سیاسی برگسترش صادرات مواد غیرنفتی در ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
الحسینی، محمدصادق؛ غنی‌نژاد اهری، موسی؛ زمان‌زاده، حمید (1391). اقتصاد ایران در تنگناهای توسعه. تهران: نشریه مرکز.