اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری­های مضر، ویروس­ها، انگل­ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده­سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده­های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری­زا پدیده­ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به­وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده­ای بر اقتصاد یک کشور وارد می­کند. عوامل بیماری­زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر بخش کشاورزی می­تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق­تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می­شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه­ها و آزمایشگاه­ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست‌گذاران و تصمیم­گیران تا کشاورزان و بهره­برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده­ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه­سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش‌های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی­های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به‌خصوص در نواحی پرکشت.

کلیدواژه‌ها

    معارف، مجید؛ فراهانی، فاخره؛ میرزایی، مجتبی (1395). نقش شایعه در جنگ از نگاه قرآن. فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، 13(37)، 1-19.
    متقی، افشین؛ کاویانی‌راد، مراد؛ نجفی، سجاد (1394). رابطه امنیت زیست محیطی با امنیت ملی (مطالعه موردی بیوتروریسم). فصلنامه مجلس و راهبرد، 83، 22(83)، 75-100.