تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد نفت‌و‌گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی‌ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به‌طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می‌شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به‌شدت آسیب‌پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم‌ترین اهداف ایران تبدیل شد. ‌اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره‌سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط­به احداث مخازن ذخیره‌سازی مورد نیاز در پایانه‌ صادراتی جاسک می‌تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره‌های دریا می‌تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط­به نظارت دقیق بر مناقصه‌های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره‌سازی نفت و میعانات گازی به‌عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت‌های بومی می‌تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

فتحی،‌محمدجواد؛ آصفی، حمیدرضا؛ و نظریان، ابوذر (1395). تأثیر ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک خط لوله نکا – جاسک بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 19(49)، 103-128.
مهدوی‌رجا، غلامرضا (1389). امنیت انرژی و راهکارهای پیش روی ایران. وبگاه دانش نفت http://www.daneshenaft.ir
https://rc.majlis.ir
https://www.ilna.news