راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران بیان­کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری هستند و تقریباً هم‌زمان با دوره‌هایی که بی‌ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف‌تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران - و به‌تبع کل کشور - می‌تواند از کانال‌های کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال‌زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین‌رو، راهکارهای زیر به‌منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شوند: 1- سیاست‌های اقتصادی ثبات‌گرا، 2- سیاست‌های تنش‌زدای بین‌المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده‌های خوش‌بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری

کلیدواژه‌ها

ملاحظاتی بر مؤلفه‌ها و شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری و تدوین بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری برای سال‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های کارشناسی.
- گزارش‌های پایش محیط کسب‌و‌‌کار برای سال‌های مختلف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.