روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

نوع مقاله : پژوهشی (هشدار)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

به طور کلی  پولشویی، یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش‌های نامشروع، استفاده می‌گردد. از جمله متداول‌ترین ابزارها و مکانیزم‌های مورد استفاده آنها می‌توان به مواردی مانند استفاده از حساب‌هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده‌اند، استفاده از شرکت‌های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حساب‌های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاست‌های ضد پول‌شویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پول‌شویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....

کلیدواژه‌ها

- انصاری پیرسرایی، زربخش و اسداله شاه بهرامی (1393)، «ضرورت استفاده از سیستم‌های تشخیص پول‌شویی در بانک­داری الکترونیکی»، فصلنامه روند، سال بیست­ویکم، شماره 68، صص 212-179.
- سایت خبری ایلنا، کد خبر: 862569.
- شمس‌آبادی، پریسا (1387)، «پول‌شویی و اثرات آن بر روی سیستم مالی»، اداره تحقیقات، کنترل ریسک و تطبیق بانک سپه.
- کشتکار، مریم (1390)، «راهکارهای مبارزه با پول‌شویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، فصلنامه تازه‌های اقتصادی»، سال نهم، شماره 132.
- مسلمی پطرودی، محسن (1395)، «پارادایم پول‌شویی در ایران»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
- معدنی، جواد و داود حسین‌پور (1398)، «تدوین الگوی مبارزه با پول‌شویی با استفاده از رویکرد خط­مشی‌­گذاری تعاملی»، فصلنامه علمی مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 9، شماره 30، صص 68- 43.
- نصرالهی، زهرا و ندا حکیمی (1395) «بررسی روند حجم پول‌شویی و تأثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم‌افزار آموس گرافیک»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 13، شماره 4، صص 157- 135.
-Cybercrime and money laundering (2014), Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism.
 -Rahmdel, Mansour (2018), FATF and Money Laundering in Iran, journal of money laundering control.
 -The Most Popular Money Laundering Methods in Cybercrime, https://calert.info.
- Basel AML index, International Centre for asset recovery.