تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

کشور هند با مجموعه ویژگی‌های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ایران دارد. با‌توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند دو کشور در سطح منطقه‌ای منافع مشترک زیادی دارند. اگرچه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری دو کشور ایران و هند را محدود کرده است، اما انتظار می‌رود که هند از منافع خود در منطقه به‌ویژه در‌خصوص بندر چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی چشم‌پوشی نکند. در این راستا، به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور ایران و هند، منافع انرژی هند در خلیج‌فارس و بندر چابهار است. از مهم‌ترین ملاحظاتی که باید در تقویت مناسبات دو‌جانبه ایران و هند مورد توجه قرار گیرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:- ‌تعریف پروژه خط لوله گاز ایران ـ هند، - به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، - استفاده از ظرفیت‌های مشترک ایران و هند در افغانستان و - افرایش تنوع محصولات در سبد تجاری.

کلیدواژه‌ها

-        آمار و اطلاعات سازمان تجارت جهانی (International Trade Centre).
-        آمار و اطلاعات سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA).
-        گزارش مؤسسه بین‌المللی اکونومیست (‌Country Report India, 2020)
-        محمدی، حمید‌رضا و احمدی، ابراهیم (1397)، موازنه‌گرایی در سیاست‌های ژئوپلیتیکی هند (با تأکید بر نقش و جایگاه بندر چابهار ایران)، پژوهش‌های دانش زمین، سال نهم، شماره 33، بهار 1397، صفحات 46-65.
-        Nasirpour, Golamreza (2018), Iran-India Relations with Future Prospects, Geopolitics Quarterly, Volume: 14, No 4, Winter 2019 ,PP 165-187.
-        Taohidy, Omolbanin (2007), new approach of india foreign policy, Did Digital library, Available at: http"//did.ir.