وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه فساد و رتبه‌بندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان‌پذیری و آلودگی سوخت‌های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر و سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. در سال‌های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش‌ها از‌جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و عدم تخصیص کامل و به‌موقع آن‌ها باعث شده که استفاده و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به‌منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو، 3) تأسیس صندوق‌های‌ ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های گمرکی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

-        ترازنامه انرژی، 1396.
-        چالش‌های انرژی‌های فسیلی و لزوم سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، ترابی،‌ قاسم، فصلنامه سیاست‌های راهبردهای کلان، زمستان 1396.
-        از میان برداشتن چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان انرژی‌های نو در ایران، 1395.
-        Renewables Global Status Reports,  2009-2019.