علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه، وجود برخی مشکلات مانع اصلاح ساختار بودجه شده است. از مهم‌ترین دلایل عدم اصلاح ساختار بودجه، می‌توان به‌ وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، عدم اراده جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی نامناسب، عدم شفافیت در فرآیند بودجه‌ریزی، وجود گروه‌های ذی‌نفع و تعارض منافع حزبی و ملی، تنظیم بودجه غیرکارشناسی و ناکارآمدی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه اشاره کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که عدم اصلاح ساختار بودجه، در‌نهایت به کسری بودجه مزمن در اقتصاد کشور منجر شده که با‌توجه به نقش و اختیارات دولت در اقتصاد ایران، عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کلان کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. به‌منظور اصلاح ساختار بودجه کشور: 1) اصلاح و تعدیل معافیت‌های مالیاتی، 2) اعمال مالیات بر درآمد شخصی، 3) گسترش پایه‌های مالیاتی، 4) تصویب بودجه واقعی و نه کاغذی، 5) تصویب بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سالانه، 6) اصلاح فرآیند تصویب و تدوین قوانین بودجه و 7) ارائه اصلاحیه بودجه و شفاف‌سازی در تخصیص اعتبارات در زمان مواجهه به کمبود اعتبارات پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

-         چارچوب اصلاح ساختار بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور.
-         ضرورت اصلاح و عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، مرکز پژوهشهای مجلس.
-         اصلاح ساختار بودجه و تأکیدات رهبر انقلاب، خبرگزاری فارس.