ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

نگاهی به منابع معدنی کشور نشان می‌دهد که ایران از‌جمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامه‌ای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سال‌های اخیر به‌لحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیین‌شده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساخت‌ها، ایجاد و بهبود سیستم حمل‌ونقل‌‌‌ کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام این‌گونه اقدامات برعهده دولت می‌باشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی زیرساختی در کشور بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد وجود کاستی‌ها در سیستم حمل‌و‌نقل کشور به‌حدی است که انتظار نمی‌رود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاین‌رو، به‌منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها از‌جمله: تأمین اعتبارات مالی به‌منظور تجهیز زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاست‌ها و... پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

  • مجمع جهانی اقتصاد، گزارشات رقابت‌پذیری، 2019
  • طرح جامع فولاد کشور، پایش سال 1399
  • احمدی فینی، علیرضا و دیگران، بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بخش حمل‌ونقل، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، مسلسل 17372، بهمن 1399
  • قانون بودجه 1400
  • پشتوانه سنگ‌آهن برای صنعت فولاد در مسیر افق ۱۴۰۴، یادادشت و مقالات، سایت فولاد ایران.
  • استفاده از سایت:com/xm9r