نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

در برخی از مقاطع زمانی، شرایطی به‌وجود می‌آید که کارکرد اصلی بازار اوراق بهادار با مشکل مواجه می‌شود که از آن به‌عنوان شرایط نامتعارف نام برده می‌شود. در این وضعیت، بازار عملکرد صحیح و مناسب از خود نشان نداده و دچار واکنش بیش از اندازه (مثبت یا منفی نسبت به اخبار، شایعات و رویدادهای تأثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری)‌ خواهد شد. در این پژوهش، عوامل بروز شرایط نامتعارف اعم از حباب قیمتی و سقوط بازارهای اوراق بهادار در کشورهای آمریکا، ژاپن، روسیه، هنگ‌کنگ و مالزی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. همچنین تمهیدات اتخاذشده توسط مقامات مسئول برای مواجهه با آن و نتایج آن اقدامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، پیشنهاداتی مانند افزایش تعامل بانک مرکزی با بازار سرمایه، بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته نظارت بر معاملات، بازنگری دوره‌ای در سازوکار خرید اعتباری متناسب با شرایط کلی بازار، تقویت دانش سرمایه‌گذاری فعالان بازار سرمایه، توسعة نهادهای مالی و ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت‌های حمایتی با هدف ارائه پاسخ‌های مناسب و به‌موقع در شرایط بحرانی ارائه می‌شود

کلیدواژه‌ها

The 1997-98 Financial Crisis In Malaysia: Causes, Response And Results, Zubair Hasan, Islamic Economic Studies Vol. 9, No. 2, March 2002.
Chinese Stock Market Bubble: Inevitable or Incidental?, Shujie YAO and Dan LUO, University of Nottingham, August 2008.
The financial crisis in the US: key events, causes and responses, John Marshall, House Of Commons Library, April 2009.
Japan's Financial Crisis and Economic Stagnation, Hoshi, Takeo, and Anil K. Kashyap, Journal of Economic Perspectives 18.1: 3-26, 2004.