فساد و اعتماد عمومی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

بزرگ‌ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی‌اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می‌شود. بی‌اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می‌شود هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در‌نتیجه بخش بودن سیاست‌ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به‌عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی،‌ نشان می‌دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین‌رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی‌های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی، توجه بیشتر به شایسته‌سالاری در نظام‌های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه‌ ‌مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف‌های مبارزه‌کننده با فساد، ارائه گزارش‌های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن‌ها و تقویت رسانه‌های مستقل برای مبارزه همه‌جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه فساد
  • گزارش سال‌های مختلف رقابت‌پذیری جهانی، مجمع جهانی اقتصاد
  • موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد(1395)، ارزیابی راهبردها در سازمان‌های ضد فساد اقتصادی
  • فاضلی محمد، جلیلی محدثه (1397)، بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، دوره 29، شماره 2
  • دنیای اقتصاد(1397)، چیدمان تاکتیک ضد فساد، 27 اسفند
  • خبرگزاری ایرنا (1398)، عبور از فساد؛ سنگاپور الگویی آسیایی، 18 شهریور
  • دنیای اقتصاد (1397)، ناخدای انتظارات در تلاطم اقتصاد، 25 شهریور