راهبرد اقتصاد دانش بنیان الزامات / راهکارها

مطالب عمومی

چکیده

مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. معظم له در سال جاری نیز مشخصه خاصی از تولید، یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را مورد توجه قرار داده­اند. یادداشت حاضر سعی دارد تا به صورت مختصر به ویژگی‏های اقتصاد دانش‏بنیان، بررسی وضعیت کشور در شاخص‏های جهانی و الزامات و راهکارهای تحقق این مهم بپردازد.

کلیدواژه‌ها