راهبردهای ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش‌بنیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

توفیق‌های حاصل در زمینه تحقیق و پژوهش و جایگاه مناسب علمی ایران در سطح بین‌الملل، زمینه تحقق شعار سال 1401 مبنی‌بر «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» را فراهم می‌آورد. باوجوداین، آن‌طور که باید از تمام ظرفیت‌های بالقوه‌ کشور در این حوزه استفاده نشده است. موضوع‌هایی مانند عملکرد ضعیف ایران در شاخص جذب دانش برخلاف وضعیت مناسب کشور در شاخص خلق دانش (کسب جایگاه‌های 14 و 117 به ترتیب در شاخص‌های خلق دانش و جذب دانش در بین 132 کشور در سال 2021)، شکاف سهم پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی با اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، شکاف ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور است. تشویق نخبگان برای تحقیقات نوآورانه، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران و واحدهای تحقیقاتی با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزشی، توجه به طرح‌های نخبگان علمی به‌عنوان ظرفیت‌های بالقوه دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش حمایت‌های مادی و تضمین حقوق مالکیت فکری از طرح‌های پژوهشگران و نخبگان، اهتمام برای تحقق اهداف تعیین‌شده اسناد بالادستی در حوزه افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه، بهبود شاخص جذب دانش به‌موازات شاخص خلق دانش و... به تحقق شعار سال 1401 می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها