راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در محصول ذرت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

محصول ذرت یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در امنیت غذایی است که بالاترین اولویت را برای سرمایه‌گذاران کشت فراسرزمینی دارد. ساختار انحصاری تولید و صادرات این محصول به دلیل ساختار رقابتی‌تر بازار واردات، موجب قدرت چانه‌زنی بالاتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود. برای همین، توسعه کشت فراسرزمینی این محصول برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران که به دلیل تحریم‌های مالی با مشکلات فراوانی برای تأمین نیاز بازار داخلی روبه‌روست، در اولویت قرار گرفته است. ازاین‌رو شناسایی کشورهای میزبان برای سرمایه‌گذاری در کشت فراسرزمینی به‌عنوان راهکار جایگزین واردات ضروری است. با توجه به ظرفیت‌های تولیدی و تجاری کشورهای تولیدکننده و صادرکننده ذرت، 6 کشور روسیه، اوکراین، قزاقستان، رومانی، برزیل و آرژانتین انتخاب شده‌اند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود 1) پایگاه جامع اطلاعاتی از قوانین کسب‌وکار در کشورهای میزبان ایجاد شود، 2) قوانین تملک، اجاره یا حق امتیاز زمین در کشورهای میزبان مورد بررسی دقیق قرار گیرد، 3) به قرابت‌های سیاسی و معاملات تجاری با کشورهای میزبان در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره تحریم‌ها برای انتخاب کشور میزبان در راستای اطمینان از تعهد به قرارداد تجاری با ایران توجه شود و 4) روابط بین‌المللی با کشورهای کشاورزی‌خیز در منطقه اوراسیا تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

  • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (1382).
  • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی (1392).
  • Doing business (2021). https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness.
  • FAO (2002). The State of Food Insecurity in the World 2001.
  • FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO.
  • Food and agriculture organization of the United Nations (2021). https://www.fao.org/faostat/en/#home.
  • International trade center (2021). https://www.trademap.org/Index.aspx.
  • Land matrix (2021). https://landmatrix.org.
  • United Nations (1975). Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974.New York.
  • World Economic Forum (2021). https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2022.