راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

وجود مزیت نسبی تولید فولاد در ایران به دلیل بهره‌مندی کشور از منابع ارزان‌قیمتی مانند گاز و برق به‌عنوان شرط لازم برای ادامه حیات این صنعت است، اما قطعاً شرط کافی برای حفظ جایگاه بین‌المللی و ارتقای آن نیست. برای همین، افزایش کیفیت و تنوع محصولات به همراه کاهش قیمت تمام‌شده آن‌ها تنها راه موفقیت در عرصه رقابت با تولیدکنندگان مشابه خارجی است. بنابراین، انتخاب روش‌های تولید مبتنی بر کاهش هزینه‌های تولید، مستلزم ورود فناوری به این صنعت است تا کشور بتواند با حفظ قدرت رقابت‌پذیری خود در عرصه‌های بین‌المللی، زمینه کاهش ضربه‌پذیری اقتصادی را فراهم آورد. ازاین‌رو برخی راهکارها ازجمله کاهش هزینه‌های تولید در بخش فولاد، استفاده از توان بخش خصوصی برای ورود در صنعت فولاد، ارتقای توان خلق ارزش‌افزوده، ایجاد شرکت‌های مشترک با خارجیان، استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان  و... پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

دهقانی، فرید و محمد جباری ( خرداد 1388). بررسی اصلاح الگو در صنایع منتخب انرژی‌بر بخش معدن و صنایع معدنی (فولاد، مس،آلومینیوم و سیمان).گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 9687، ص 3.
عسکری، مسعود (اردیبهشت 1399). آینده صنعت فولاد، شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشم‌اندازهای فناورانه پیش رو. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 16992، ص 3.
عسکری، مسعود (اردیبهشت 1399). آینده صنعت فولاد، واکاوی سند طرح جامع فولاد کشور از منظر فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم و پیشنهاد فرصت‌های اصلاحی و تحولی. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 17026، ص 2.
گروه کارشناسی (اسفند 1398). تحلیل عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی در اقتصاد ایران. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 16940، ص 3.
مقصودی، ابراهیم (دی 1389). بررسی بخش فولاد در سال‌های مختلف برنامه چهارم، مشکلات و راهکارها. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: 10575، ص 12.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (پاییز 1399). بسته ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت فولاد.
نخعی، فردیس، مالک نادری و مهدی ایران‌نژاد (1391). «روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش‌های کاهش میزان انرژی مصرفی»، دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 19.
STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2020
UNIDO, Competitive Industrial Performance Index 2021