راهبردهای دولت‌ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی داراییهای مالی و سیاستهای تجربه‌شده در گروهی از کشورها می‌پردازیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها، هدف‌گذاری صحیح سیاست‌ پولی به‌عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

 • مریم ایزدی، عباس شاکری حسین‌آباد، مهنوش عبدالله میلانی و تیمور محمدی (1400). «نقش انتظارات در شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار سهام ایران»، بررسی مسائل اقتصاد ایران. سال 8، شماره 1 (پیاپی 15)، صص 28ـ1.
  • Aliber, R. Z., & Kindleberger, C. P. (2015). Manias, panics, and crashes: A history of financial crises. Springer.
  • Allen, F., & Gale, D. (1999). Bubbles, crises, and policy. Oxford review of economic policy, 15(3), 9-18.
  • Barsky, R. (2011). The Japanese asset price bubble: A heterogeneous approach. Japan’s Bubble, Deflation, and Long-term Stagnation, 17.
  • Bayoumi, M. T., & Collyns, M. C. (2000). Post-bubble blues: how Japan responded to asset price collapse. International Monetary Fund.
  • Bernanke, B., & Gertler, M. (1999). Monetary Policy and Asset Price Volatility. New Challenges for Monetary Policy, proceedings of the 1999 Jackson Hole Conference, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
  • Brown, S., Koliadina, N., Samiei, H., & Thomas, A. (1998). Norway Country Report. Washington, DC: International Monetary Fund.
  • Brunnermeier, M. K. (2001). Asset pricing under asymmetric information: Bubbles, crashes, technical analysis, and herding. Oxford University Press on Demand.
  • Cecchetti, S. G. (2009). Crisis and responses: the Federal Reserve in the early stages of the financial crisis. Journal of Economic Perspectives, 23(1), 51-75.
  • Drees, M. B., & Pazarbasioglu, C. (1998). The Nordic Banking Crisis: Pitfalls in Financial Liberalization: Pitfalls in Financial Liberalization. International monetary fund.
  • Dupor, B. (2005). Stabilizing non-fundamental asset price movements under discretion and limited information. Journal of Monetary Economics, 52(4), 727-747.
  • Mishkin, F. S. (2008). How should we respond to asset price bubbles. Financial Stability Review, 12(1), 65-74.
  • Okina, K., Shirakawa, M., & Shiratsuka, S. (2001). The asset price bubble and monetary policy: Japan’s experience in the late 1980s and the lessons. Monetary and Economic Studies (special edition), 19(2), 395-450.
  • Posen, A. S. (2003). It takes more than a bubble to become Japan. Available at SSRN 472962.
  • Scherbina, M. A. (2013). Asset price bubbles: A selective survey. International Monetary Fund.
  • Thakor, A. V. (2015). The financial crisis of 2007–2009: Why did it happen and what did we learn? The Review of Corporate Finance Studies, 4(2), 155-205.