تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مناطق آزاد تجاری به‌عنوان قطب‌های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می‌کنند. بر مبنای همین باور در سال‌های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه‌های پول‌شویی به شمار می‌روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره‌ای نیندیشیده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول‌شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول‌شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین‌رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک‌های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی، مالیات‌ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول‌شویی در کشور پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • FATF (2010), Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones. Available at www.fatf-gafi.org.
 • International Narcotics Control Strategy Reports -INCSR (2004). Money Laundering and Terrorist Financing: A Global Threat, International Narcotics Control Strategy Report, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.
 • ICAIE (2022). The Dark Side of Illicit Economies and TBML: Free Trade Zones, Ports, and Financial Safe Havens, International Coalition Against Illicit Economies (ICAIE), Available at Newswire.com.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2006). Trade Based Money Laundering, Available at oecd-ilibrary.org.
 • Kaspersky Fraud (2018). Money Laundering – Fighting the Hidden Threat to National Security, Available at kfp.kaspersky.com.
 • Wenjun, T., (2009), On Anti-international Trade-based Money Laundering International Business Accounting.
 • Lixin, Y., & Wenjun, T. (2016). Money Laundering and Anti-Money Laundering in Free Trade Zones: International Experience and Shanghai Strategies. In New Strategic Research on China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 233-262.
 • World Customs Organization (2021). Enforcement and Compliance, Illicit Trade Report 2021, Available at wcoomd.org.
 • Neale, D. (2019). Free Trade Zones: a Pandora’s Box for Illicit Money. Global Financial Integrity.
 • خبرگزاری فارس، «حضور 14 هزار شرکت صوری در مناطق آزاد/امضای تفاهم‌نامه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک»، 3/4/1401
 • نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه فساد، مناطق آزاد و ...