تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران/ عضو اندیشکده اقتصاد

چکیده

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست‌وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور شناخته شده‌اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تضعیف‌ چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می‌رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی، بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی‌ غیرواقع‌بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور بینجامد.

کلیدواژه‌ها

ـ مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، آبان 1401، 69اُمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار.
ـ مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت 1401، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، شماره ۷۷۸۹/۱۱-۱۴۵.
ـ درگاه ملی مجوزهای کشور.