پیامدهای خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

پتروشیمی‌ها را می‌توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی‌سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ‌داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت‌های دولتی، نتیجه خصوصی‌سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین‌رو راهکارهای اصلاح روش‌های خصوصی‌سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت‌های شبه‌دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی‌سازی این صنعت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

  • کرمانی، محمد؛ و مقدم، مجید (1401). تحلیل کتاب سال صنعت پتروشیمی ایران. ایران، تهران: برهان نور.
  • نیکزاد قادیکلایی، مهدیس؛ خاطم، جاوید؛ و حاجی‌تبار روح‌الله (1394). تأثیر مالکیت دولتی وخصوصی بر کیفیت سود، عملکرد و مسیر ساختاری سود؛ عملکرد در شرکت‌ها در شرایط تحریم پتروشیمی در ایران طی سال‌های 1385 الی 1393. ایران، بابلسر: سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
  • ورهرامی، ویدا؛ درگاهی، حسن؛ و بیرانوند، فرانک (1397). تأثیر خصوصی‌سازی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های پتروشیمی ایران. اقتصاد و الگوسازی، 9(34)، 101-124.
  • Omran, M. (2004). Performance Consequences of Privatizing Egyptian State-Owned Enterprises: the Effect of Post-Privatization Ownership Structure on Firm Performance. Multinational Finance Journal, 8(1/2), 73-114.
  • Jesiah, S. (2008). Privatization and Economic Growth in the Least Developed Economies: Empirical Evidences from Ethiopia. The Icfai Journal of Applied Economics, 7(2), 57-79.

Yasuyuki, T. O. D. O., Tomohiko, I. N. U. I., & Yuan, Y. (2012). Effects of Privatization on Exporting Decisions: Firm-Level Evidence from Chinese State-Owned Enterprises (No. 12015).