ا

 • احدی، محمدحسین محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 53-66]
 • احمدی، سعیده عملکرد مناطق آزاد کشور و تبیین موارد ضعف و قوت آنها [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 27-42]
 • اقتصاد انرژی و منابع، گروه بررسی و تحلیل شدت انرژی در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش‌های صنعت [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 45-60]
 • اقتصاد ایران، گروه راهبردهای رفتاری ایران با عراق و ترکیه در مناسبات اقتصادی پس از کرونا [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 11-20]
 • اقتصاد بین‌الملل، گروه چشم‌انداز اقتصادی جهان در دوره پس از کرونا از نگاه صندوق بین‌المللی پول [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 61-70]

ب

 • باقرپور، الناز علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 67-90]
 • باقرپور، الناز نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 23-30]
 • بشخور، مرجانه نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 39-50]
 • بشخور، مرجانه بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 63-78]

ج

 • جعفری، محمد راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 3-14]
 • جعفری، محمد چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 4-14]
 • جعفری، محمد راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 4-14]

خ

 • خداپرست پیرسرایی، یونس تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 41-52]
 • خداپرست پیرسرایی، یونس راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 15-24]
 • خداپرست پیرسرایی، یونس تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]

ر

 • رحیم‌دوست، الهه برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 15-26]
 • رحیم‌دوست، الهه تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • رضایی برگشادی، صادق فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • رضایی برگشادی، صادق آثار شکنندگی عدم دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی [دوره 8، شماره 8، 1399]

ز

 • زارعی، نسیبه اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 51-62]
 • زارعی، نسیبه کاستی های به‌کارگیری ظرفیت‌های تولید نهاده‌های طیور در کشور [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 31-44]

س

 • سجادی، معصومه سادات شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]

غ

 • غلامی، عاطفه شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 61-70]
 • غلامی، عاطفه نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 71-78]
 • غلامی، عاطفه تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]
 • غلامی، عاطفه بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 47-54]
 • غلامی، عاطفه فشارهای هزینه‌ای فساد اقتصادی بر کشور [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 21-30]

م

 • مشفق، زهرا آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 43-60]
 • مشفق، زهرا راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 13-22]
 • مشفق، زهرا بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 39-46]
 • میر، میلاد مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • میر، میلاد ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی) [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 15-26]
 • میر، میلاد بررسی چشم‌انداز کسری بودجه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 79-89]
 • میر، میلاد راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • میر، میلاد راهبردهای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی [دوره 8، شماره 8، 1399، صفحه 4-10]