اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز ماهنامه علمی « امنیت اقتصادی»

صورت‌بندی متغیّرهای مختلف در علوم‌انسانی به‌گونه‌ای است که ارتباطات پیچیده آنها را نمی‌توان صرفاً در قالب یک تخصص تشریح نمود. یکی از مشخصات بارز اغلب مطالعات و تحقیقات اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران، وجود دیدگاهی غیربومی به مسائل اقتصادی، بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشورمان است. درواقع فقدان نگرش‌های اجتماعی و سیاسی به مسائل اقتصادی و عدم‌توجه به تقابل و تعامل بین این جنبه‌های رفتاری انسان در جامعه منجر به بسط تئوری‌های انتزاعی و نظریاتی شده است که به‌کارگیری آنها برای تصمیم‌گیران نظام، جهت حل مسائل و معضلات اقتصادی کشور بسیار مشکل و چه‌بسا غیرممکن است.

     در حوزه مسائل اقتصادی در سطح کلان و به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری، موضوع امنیت اقتصادی مقوله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. شرایط امن اقتصادی کمک می‌کند فعالان اقتصادی در شرایط قابل پیش‌بینی و با هزینه‌های اندک، فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند. حفظ ثبات و تأمین شرایط امن اقتصادی همواره به‌مثابه یکی از اصول اساسی در اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. نشریه علمی «مطالعات امنیت اقتصادی» به‌عنوان نشریه پیشرو در تولید ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، راهکارهای مناسب علمی و عملی را در این حوزه ارائه نماید.

     با توجه به توضیحات فوق‏ اهداف نشریه به شرح زیر است:

  • مطالعه و پژوهش در زمینه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی جهت تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذاران عالی کشور؛
  • مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل مربوط به اقتصاد ایران و ابعاد مختلف آن در امنیت اقتصادی و امنیت ملی؛
  • مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل مربوط به روابط کشور در عرصه جهانی و سیاست‌های اتخاذشده در این زمینه و اثرات آن بر امنیت اقتصادی.