آ

 • آبریز دجله و فرات بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 145-161]
 • آب‌های زیرزمینی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 111-122]
 • آب‌وهوا ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • آبیاری اهمیت آب و راندمان مصرف آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 87-98]
 • آزمایشگاه اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 51-62]
 • آسیب‌پذیری راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 4-12]
 • آسیب شناسی آسیب‌شناسی روند توسعه‌ اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تعالی آن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 99-108]
 • آسیب‌شناسی اجتماعی سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 33-52]
 • آسیب‌شناسی واردات محصولات کشاورزی آسیب‌شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]
 • آمایش سرزمین ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]
 • آمایش سرزمین برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • آمریکا تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]
 • آموزش و پرورش راهبردهای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 4-28]
 • آموزه‌های سیاستی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مرور برخی از تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 47-58]
 • آهن قراضه عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 43-52]

ا

 • اجرا نشدن قانون چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 4-18]
 • احزاب نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 69-82]
 • اخذ مالیات بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 53-58]
 • ارز ترجیحی تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 51-68]
 • ارز ترجیحی نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 99-110]
 • ارمنستان تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 69-90]
 • استان تهران راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 13-22]
 • استقلال بانک مرکزی راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 23-32]
 • اشتغال مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • اصلاح ساختار بودجه علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 51-58]
 • اصلاح ساختاری ضعف ساختار و چارچوب بودجه [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 33-44]
 • اصل چهل و چهارم قانون اساسی موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 45-58]
 • اصول حاکمیت شرکتی راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 23-32]
 • اطلاعات آماری نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 23-30]
 • اعتماد عمومی راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 15-24]
 • اعتماد عمومی فساد و اعتماد عمومی [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 33-46]
 • اعطای مجوز تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]
 • اغتشاش زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 107-124]
 • افت فشار میادین بحران جدید گاز ایران؛ چرایی و دلالتهای امنیت اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 31-44]
 • افغانستان روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • افق 1404 عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 43-52]
 • اقتصاد آنلاین بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 67-83]
 • اقتصاد ایران موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 45-58]
 • اقتصاد ایران الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 21-36]
 • اقتصاد بلاک‌چین بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 67-83]
 • اقتصاد دانش‌بنیان نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 21-34]
 • اقتصاد دانش‌بنیان جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 35-85]
 • اقتصاد دانش‏بنیان نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 4-20]
 • اقتصاد دانش بنیان راهبرد اقتصاد دانش بنیان الزامات / راهکارها [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 4-8]
 • اقتصاد دانش بنیان آسیب‌شناسی روند توسعه‌ اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تعالی آن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 99-108]
 • اقتصاد دریامحور بررسی وضعیت صنعت کشتی‌سازی در ایران [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 59-70]
 • اقتصاد دیجیتال راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 4-16]
 • اقتصاد زیرزمینی بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 31-48]
 • اقتصاد سالمندی پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 45-58]
 • اقتصاد سیاسی تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 51-60]
 • اقتصاد کشور راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • اقلام اساسی راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 4-14]
 • اقلیم تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 53-60]
 • اقلیم ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • اکتشاف میادین گازی وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-64]
 • اکوسیستم آسیب‌شناسی روند توسعه‌ اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تعالی آن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 99-108]
 • اگروتروریسم اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 51-62]
 • الکترود گرافیتی عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 43-52]
 • الگوی کشت تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • الگوی مدیریتی آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 65-76]
 • امارات متحده عربی راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 4-20]
 • امارت متحده عربی فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 41-50]
 • امنیت روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • امنیت آب امنیت آب و امنیت غذا در کشور [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 63-74]
 • امنیت اقتصادی ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی) [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 15-26]
 • امنیت اقتصادی تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]
 • امنیت اقتصادی بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 39-46]
 • امنیت اقتصادی بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 63-78]
 • امنیت اقتصادی زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 107-124]
 • امنیت اقتصادی ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 65-72]
 • امنیت اقتصادی فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 4-24]
 • امنیت اقتصادی راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 4-22]
 • امنیت اقتصادی آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • امنیت اقتصادی تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالیانه [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 61-80]
 • امنیت اقتصادی زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 37-50]
 • امنیت اقتصادی راهبردهای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 4-28]
 • امنیت اقتصادی راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 15-30]
 • امنیت اقتصادی وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 75-86]
 • امنیت اقتصادی آسیب‌های ناشی از ردیف‌های متفرقه بودجه سالانه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 87-98]
 • امنیت اقتصادی نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 19-26]
 • امنیت اقتصادی سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 33-52]
 • امنیت اقتصادی آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 59-74]
 • امنیت اقتصادی تحلیل مقایسه‌ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت‌های امنیت اقتصادی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 111-132]
 • امنیت اقتصادی بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 145-161]
 • امنیت اقتصادی الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 4-27]
 • امنیت اقتصادی راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • امنیت اقتصادی تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 27-34]
 • امنیت اقتصادی مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 35-46]
 • امنیت اقتصادی راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 4-20]
 • امنیت اقتصادی تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • امنیت اقتصادی-‌غذایی فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 73-88]
 • امنیت انرژی تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 41-52]
 • امنیت انرژی محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 53-66]
 • امنیت انرژی تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • امنیت انرژی بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1 [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 89-106]
 • امنیت انرژی وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 45-52]
 • امنیت انرژی وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-64]
 • امنیت انرژی ملاحظات امنیت انرژی ناشی از کشف ذخایر جدید گازی در دریای مدیترانه [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 31-38]
 • امنیت انرژی بحران جدید گاز ایران؛ چرایی و دلالتهای امنیت اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 31-44]
 • امنیت سایبری راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 4-16]
 • امنیت غذا امنیت آب و امنیت غذا در کشور [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 63-74]
 • امنیت غذایی آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • امنیت غذایی زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 4-20]
 • امنیت غذایی راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 33-48]
 • امنیت غذایی آسیب‌شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]
 • امنیت غذایی راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در محصول ذرت [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 17-30]
 • امنیت غذایی حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 41-54]
 • امنیت ملی بررسی وضعیت صنعت کشتی‌سازی در ایران [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 59-70]
 • امنیت ملی راهبردهای ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 9-20]
 • امنیت ملی راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 21-32]
 • امنیت ملی راهبردهای بهره‌گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 49-62]
 • امنیت ملی وضعیت رفاه اقتصادی در طی سال‌های اخیر [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 37-50]
 • امنیت ملی تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 77-88]
 • امنیت ملی نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 21-34]
 • امیدآفرینی مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 35-46]
 • انتخابات تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 51-60]
 • انتصابات سیاسی تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 27-34]
 • انتظارات تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400 [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 79-88]
 • انحصار در بخش کشاورزی تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • انحصار واردات فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]
 • انرژی راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 3-14]
 • انرژی تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 41-52]
 • انرژی محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 53-66]
 • انرژی تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]
 • انرژی تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 85-96]
 • انرژی تجدیدپذیر راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 21-30]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 15-24]
 • انرژی‌های تجدیدپذیر بحران جدید گاز ایران؛ چرایی و دلالتهای امنیت اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 31-44]
 • انرژی‌های نو وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 45-52]
 • اوراسیا راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 13-22]
 • اوکراین تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 29-42]
 • ایران مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • ایران شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]
 • ایران چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 4-14]
 • ایران آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 43-60]
 • ایران فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 61-66]
 • ایران تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]
 • ایران فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 41-50]
 • ایران مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت‌ها و موانع [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 4-26]
 • ایران فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و قطر [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 27-48]
 • ایران تحلیل مقایسه‌ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت‌های امنیت اقتصادی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 111-132]
 • ایران بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 145-161]
 • ایران پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]
 • ایران نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 4-20]
 • ایمنی اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 51-62]

ب

 • بارندگی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 111-122]
 • بازار بین‌بانکی آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 49-62]
 • بازار جهانی انرژی تحلیل حمله روسیه به اوکراین از منظر امنیت انرژی ایران [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 69-78]
 • بازار سرمایه راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • بازار سرمایه اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 67-76]
 • بانکداری الکترونیک روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 79-88]
 • بانک مرکزی نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 23-30]
 • بانک مرکزی فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • بانک مرکزی آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 49-62]
 • بحران نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 4-32]
 • بحران آب آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • بحران بانکی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 83-94]
 • بحران بانکی استراتژی‌های مواجهه با بحران بانکی در کشورهای منتخب [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 57-70]
 • بحران بانکی راهبردهای دولت‌ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی‌ها [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 29-40]
 • بحران ترکیه استراتژی‌های مواجهه با بحران بانکی در کشورهای منتخب [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 57-70]
 • بحران مالزی استراتژی‌های مواجهه با بحران بانکی در کشورهای منتخب [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 57-70]
 • بحران مالی راهبردهای دولت‌ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی‌ها [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 29-40]
 • بحران‌های اقتصادی مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • بخش انرژی آسیب‌شناسی چالش‌های دانش بنیان شدن بخش انرژی کشور [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 89-98]
 • بخش خصوصی صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 41-52]
 • بخش خصوصی آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دلالت‌های آن در رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 37-46]
 • بخش کشاورزی زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 4-20]
 • بخش کشاورزی امنیت آب و امنیت غذا در کشور [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 63-74]
 • بخش کشاورزی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 111-122]
 • بخش کشاورزی تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • بخش کشاورزی راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • بخش کشاورزی راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 31-44]
 • بخش های حاکمیتی تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 49-62]
 • بدهی دولت به بانک مرکزی کسری بودجه و نقش تعیین‌کننده آن در تورم [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 53-68]
 • بدهی دولت به بانک‌ها کسری بودجه و نقش تعیین‌کننده آن در تورم [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 53-68]
 • برنامه‌های توسعه آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 59-74]
 • برنامههای توسعه راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 4-14]
 • بسته‌بندی مجدد اقلام تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]
 • بهره‌وری تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 63-88]
 • بودجه راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 4-12]
 • بودجه فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 4-24]
 • بودجه راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 4-22]
 • بودجه ضعف ساختار و چارچوب بودجه [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 33-44]
 • بودجه راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 4-14]
 • بودجه وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 75-86]
 • بودجه نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 19-26]
 • بودجه راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402 [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 21-30]
 • بودجه استانی راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 15-30]
 • بودجه ردیف‌های متفرقه آسیب‌های ناشی از ردیف‌های متفرقه بودجه سالانه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 87-98]
 • بورس راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • بورس بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • بورس نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 4-32]
 • بورس راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402 [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 21-30]
 • بورس کالا سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • بومی‌سازی راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 4-10]
 • بومی‌سازی راهبردهای بومی‌سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 4-20]
 • بی‌ثباتی زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 107-124]
 • بی ثباتی راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 13-22]
 • بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی فضای کسب‌وکار مشوق تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 47-56]
 • بی‌ثباتی سیاست‌ها بی‌ثباتی سیاست‌ها و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 57-68]
 • بی‌ثباتی مالیاتی راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 25-38]
 • بی‌ثبانی اقتصادی تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • بیمه زندگی تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 133-144]

پ

 • پاکستان راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 4-14]
 • پایداری درآمدی کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 123-139]
 • پایش کسب‌وکار تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 77-88]
 • پایه پولی علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 67-90]
 • پایه پولی راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 25-30]
 • پتروشیمی تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 41-52]
 • پتروشیمی تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • پتروشیمی راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 4-12]
 • پتروشیمی تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کنونی و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 59-78]
 • پراکندگی ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]
 • پروژه‌های عمرانی راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 4-12]
 • پس‌انداز و سرمایه‌گذاری راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • پشتیبانی از تولید راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 4-18]
 • پول‌شویی تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]
 • پولشویی شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 61-70]
 • پولشویی روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 79-88]
 • پول‌شویی مبتنی بر تجارت تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]
 • پیامدهای اقتصادی آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • پیمان ابراهیم پیمان ابراهیم و معادلات امنیتی خاورمیانه [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 51-64]
 • پیمان پولی عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بررسی ابعاد اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 71-88]
 • پیمان‌های پولی راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 4-14]
 • پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-100]

ت

 • تأمین امنیت غذایی فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 37-50]
 • تأمین سرمایه‌ فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • تأمین مالی راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • تأمین مالی راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • تأمین مالی فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 4-24]
 • تبادلات تجاری دوجانبه راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 19-26]
 • تبصره14 تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالیانه [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 61-80]
 • تبعیض مالیاتی معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 39-46]
 • تبلیغات رسانه‌ای راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 15-24]
 • تجارب جهانی کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 123-139]
 • تجارت روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • تجارت تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 29-42]
 • تجارت الکترونیک شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]
 • تجارت خارجی تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 59-74]
 • تجارت خارجی‌. دیپلماسی اقتصادی. ایالات متحده امریکا. تحریم آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 63-78]
 • تجارت گاز بحران جدید گاز ایران؛ چرایی و دلالتهای امنیت اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 31-44]
 • تجاری‌سازی فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • تجربه کشورها آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 65-76]
 • تجربه کشورها راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • تجربیات جهانی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مرور برخی از تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 47-58]
 • تجهیزات کلیدی راهبردهای بومی‌سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 4-20]
 • تحریم تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازارهای انرژی؛ تهدیدهای بالقوه امنیت انرژی ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 41-52]
 • تحریم راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 13-22]
 • تحریم راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 4-20]
 • تحریم راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 4-14]
 • تحریم‌ راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 4-16]
 • تحریم اقتصادی آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 31-40]
 • تحصیلات راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • تحقیق و پژوهش راهبردهای ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 9-20]
 • تخفیف مالیاتی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-24]
 • تدارکات ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 59-66]
 • ترانزیت آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 43-60]
 • ترانزیت تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 59-74]
 • ترانزیت کالا بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-58]
 • ترکمن‌گاز محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 53-66]
 • ترکیه آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 43-60]
 • ترکیه نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 71-93]
 • ترکیه تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 69-90]
 • ترکیه بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 145-161]
 • تصدی‌گری دولت آسیب‌شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌منظور جبران کسری بودجه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 53-68]
 • تصرف اراضی ملی زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 37-50]
 • تصمیم‌گیری تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 23-30]
 • تضاد منافع تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 49-62]
 • تعاونی سهام عدالت بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 71-86]
 • تعدیل ساختاری راهبردهای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 4-28]
 • تعرفه گمرکی تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • تغییرات ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • تغییرات جمعیتی پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 45-58]
 • تقاضای جهانی راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 21-30]
 • تکثر قوانین چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 4-18]
 • تکمیل ارزش افزوده تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کنونی و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 59-78]
 • تکنولوژی صنعت لوازم خانگی و چالش‌های فرارو [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 47-60]
 • تلفات برق تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 19-28]
 • تنظیم بازار راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 31-44]
 • تنقیح قوانین چالش‌های اجرای قوانین و مقررات در کشور از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 4-18]
 • تنوع بخشی به محصولات راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 4-12]
 • تورم مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • تورم افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • تورم کسری بودجه و نقش تعیین‌کننده آن در تورم [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 53-68]
 • تورم نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 99-110]
 • تورم برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • تورم تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 4-20]
 • تورم نقش‌آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 57-67]
 • تورم تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • تورم ترکیه علل پیدایش و نحوه مقابله با تورم مصرف کننده در ترکیه [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 89-102]
 • توزیع منابع تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 51-60]
 • توسعه برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 15-26]
 • توسعه راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 4-12]
 • توسعه اقتصادی بی‌ثباتی سیاست‌ها و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 57-68]
 • توسعه دریامحور راهبردهای بهره‌گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 49-62]
 • تولید تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • تولید بی‌ثباتی سیاست‌ها و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 57-68]
 • تولید نقش‌آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 57-67]
 • تولید راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 4-20]
 • تولید داخل راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 4-14]
 • تولید داخلی راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 15-24]
 • تولید ملی راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]

ث

 • ثبت سفارش فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]

ج

 • جاده‌ای ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 37-52]
 • جاسک تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • جام جهانی 2022 فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 61-66]
 • جایگاه علمی راهبردهای ارتقا جایگاه علمی و پژوهشی ایران در اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 9-20]
 • جتناب از پرداخت مالیات بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 31-48]
 • جرایم سایبری روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 79-88]
 • جریان سیاسی نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 69-82]
 • جمهوری آذربایجان تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 69-90]
 • جمهوری آذربایجان پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • جنگ اقتصادی نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 39-50]
 • جنگ هیبریدی و فوق هیبریدی نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 39-50]
 • جهش تولید راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • جهش ملی برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]

چ

 • چالش‌ها بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 71-86]
 • چالش‌ها فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • چالش‌های مالیاتی کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 123-139]
 • چالش‌های مناسبات اقتصادی فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 41-50]
 • چرخه ترکیبی تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 19-28]
 • چشم‌انداز تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کنونی و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 59-78]

ح

 • حاشیه‌نشینی تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • حاکمیت شرکتی الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 4-27]
 • حاکمیت قانون تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 49-62]
 • حباب قیمت دارایی راهبردهای دولت‌ها در مقابله با حبابی شدن قیمت دارایی‌ها [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 29-40]
 • حبس معادن صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 41-52]
 • حق بیمه تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 133-144]
 • حقوق افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • حقوق مالکیت تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 65-76]
 • حکمرانی نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 4-20]
 • حکمرانی بخش کشاورزی حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 41-54]
 • حمایت از تولید آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 47-52]
 • حمایت از تولیدکنندگان داخلی راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 4-10]
 • حمل‌و‌نقل آسیب‌پذیری‌های ترانزیت و حمل‌ونقل پایانه‌های مرزی ایران - ترکیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 43-60]
 • حمل‌ونقل راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 3-14]
 • حمل‌ونقل ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 37-52]
 • حمل‌ونقل چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • حمل‌و‌نقل ریلی تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]
 • حوزه آسیای میانه و قفقاز جنوبی تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 59-74]

خ

 • خارک تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • خام فروشی فساد در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 39-50]
 • خانوارهای شهری و روستایی فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 37-50]
 • خصوصی ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 59-66]
 • خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌منظور جبران کسری بودجه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 53-68]
 • خصوصی‌سازی تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 51-60]
 • خصوصی‌سازی ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 53-70]
 • خصوصی‌سازی الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 4-27]
 • خصوصی سازی موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 45-58]
 • خصوصی سازی راهبردهای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 4-28]
 • خط لوله نفتی تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • خلاءهای قانونی شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 35-44]
 • خودرو بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • خودرو فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]
 • خوراک پتروشیمی راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 3-14]
 • خوراک پتروشیمی تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کنونی و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران با کشورهای منطقه [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 59-78]
 • خوراک گاز کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 75-86]

د

 • دانش‌بنیان راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 4-18]
 • دانش‌بنیان فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • دانش‌بنیان آسیب‌شناسی چالش‌های دانش بنیان شدن بخش انرژی کشور [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 89-98]
 • دانه‌های روغنی راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 33-48]
 • دخالت دولت نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 4-32]
 • درآمد بررسی چشم‌انداز کسری بودجه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 79-89]
 • درآمد ملی ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی) [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 15-26]
 • درآمدهای ارزی نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 39-50]
 • درآمدهای مالیاتی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-24]
 • درآمدهای مالیاتی راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 25-38]
 • درآمدهای مالیاتی علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 51-58]
 • درآمدهای مالیاتی تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 75-84]
 • درهای چرخان تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 49-62]
 • دستمزد افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • دهک‌های پایین درآمدی آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 59-74]
 • دهک‌های درآمدی برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • دولت علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 67-90]
 • دولت تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 85-96]
 • دولت الکترونیک برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 15-26]
 • دولتی صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 41-52]
 • دولتی‌سازی بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 71-86]
 • دیپلماسی اقتصادی تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی (با تاکید بر کریدورهای ترانزیتی) [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 59-74]
 • دیپلماسی اقتصادی نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 71-93]
 • دیپلماسی اقتصادی نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 103-123]
 • دیپلماسی انرژی وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-64]
 • دیپلماسی انرژی تحلیل حمله روسیه به اوکراین از منظر امنیت انرژی ایران [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 69-78]
 • دیپلماسی فرهنگی نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 71-93]
 • دیپلماسی فرهنگی نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 103-123]
 • دیپلماسی فعال اقتصادی بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-58]
 • دیپلماسی فعال اقتصادی دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-100]
 • دید منطقه‌ای ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]
 • دیون دولتی آسیب‌شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌منظور جبران کسری بودجه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 53-68]

ذ

 • ذخایر گازی ملاحظات امنیت انرژی ناشی از کشف ذخایر جدید گازی در دریای مدیترانه [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 31-38]
 • ذرت راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در محصول ذرت [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 17-30]

ر

 • رانت تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 51-68]
 • راهکار تقویت راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • رژیم اشغالگر قدس وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 53-64]
 • رژیم صیهونیستی پیمان ابراهیم و معادلات امنیتی خاورمیانه [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 51-64]
 • رشد اقتصادی راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 4-12]
 • رشد اقتصادی راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • رشد اقتصادی تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 63-88]
 • رشد اقتصادی راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با نگاهی به تجربه کره‌جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 17-30]
 • رشد بدهی بخش خصوصی راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 25-30]
 • رشد بدهی بخش دولتی راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 25-30]
 • رشد تولید الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 21-36]
 • رشد تولید آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دلالت‌های آن در رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 37-46]
 • رشد تولید فضای کسب‌وکار مشوق تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 47-56]
 • رشد تولید اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 67-76]
 • رشد تولید دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-100]
 • رشد تولید جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 35-85]
 • رشد غیرتورمی بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 101-111]
 • رفاه نوسانات نرخ ارز و آثار کلان اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 45-56]
 • رفاه اقتصادی وضعیت رفاه اقتصادی در طی سال‌های اخیر [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 37-50]
 • رفاه خانوار افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • رقابت راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 21-32]
 • رمزارزها بررسی تأثیرگذاری بلاک چین و رمزارزها بر تولید و اشتغال [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 67-83]
 • روابط اقتصادی فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و قطر [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 27-48]
 • روابط تجاری بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 39-46]
 • روابط تجاری راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 4-14]
 • روابط تجاری دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-100]
 • روابط تجاری اقتصادی چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 4-14]
 • روابط هند و پاکستان بررسی عوامل تعیین‌کننده ماهیت روابط هند و پاکستان [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 39-46]
 • روسیه چالش‌ها و فرصت‌های روابط ایران و روسیه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 4-14]
 • روسیه تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 29-42]
 • ریلی ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 37-52]

ز

 • زمین برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • زمین خواری زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 37-50]
 • زنجیره سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • زنجیره‌ تأمین کالاهای اساسی زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 4-20]
 • زنگه‌زور پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]
 • زیرساخت ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 37-52]
 • زیرساخت‌های اقتصادی آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 47-52]

ژ

 • ژئواستراتژیک روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • ژئواکونومیک روابط ایران و افغانستان (با تأکید بر مراودات تجاری) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 81-96]
 • ژئواکونومیک پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]
 • ژئوپلیتیک پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]

س

 • ساخت داخل آسیب‌شناسی چالش‌های دانش بنیان شدن بخش انرژی کشور [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 89-98]
 • سازمان شانگهای عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بررسی ابعاد اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 71-88]
 • سازمان ملی بهره‌وری تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 63-88]
 • سازمان همکاری شانگهای ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 63-76]
 • سالمندی جمعیت پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 45-58]
 • سامانه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]
 • سبد انرژی راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 15-24]
 • سرمایه انسانی راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 4-20]
 • سرمایه‌بر افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • سرمایه‌داری تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 51-60]
 • سرمایه‌گذاری راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 15-24]
 • سرمایه‌گذاری تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 69-90]
 • سرمایه‌گذاری الزامات رشد تولید در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 21-36]
 • سرمایه‌گذاری دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تقویت رشد اقتصادی [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 77-100]
 • سرمایه‌گذاری آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 31-40]
 • سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دلالت‌های آن در رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 37-46]
 • سرمایه‌گذاری مشترک راهبردهای ارتقای امنیت اقتصادی بر پایه همکاری ایران و پاکستان [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 4-14]
 • سفته‌بازی تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • سند جامع حمل‌و‌نقل چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • سنگ آهن عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 43-52]
 • سهام راهبردهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 4-12]
 • سهام دولتی بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 63-78]
 • سهام عدالت ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 53-70]
 • سوءمدیریت تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • سوخت‌های فسیلی وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 45-52]
 • سوداگری تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • سوداگری تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • سود جمعیتی اول راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • سیاست آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 59-74]
 • سیاست خارجی نگاهی بر ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی در کشور ترکیه [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 71-93]
 • سیاست خارجی نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 103-123]
 • سیاست‌گذاری تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 23-30]
 • سیاست‌گذاری اجتماعی سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مرور برخی از تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 47-58]
 • سیاستگذاری سالمندی پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 45-58]
 • سیاست نوآوری نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 4-20]
 • سیاست‌های اصل 44 ارزیابی سهام عدالت از منظر تحقق برخی از اهداف [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 53-70]
 • سیاست‌های حمایتی نقش دولت‌ها و سیاست‌های حمایتی در حل بحران‌های بورس (تجارب سایر کشورها) [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 4-32]
 • سیستم دانش‌بنیان راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]

ش

 • شاخص تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 53-60]
 • شاخص تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • شاخص اعتماد عمومی به سیاستمداران فساد و اعتماد عمومی [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 33-46]
 • شاخص جهانی دانش راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • شاخص کیفیت زندگی تحلیل مقایسه‌ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت‌های امنیت اقتصادی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 111-132]
 • شاخص‌های کلان تولیدی بی‌ثباتی سیاست‌ها و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 57-68]
 • شاخص‌های کلیدی نوسانات نرخ ارز و آثار کلان اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 45-56]
 • شامخ تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • شبکه برق تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 19-28]
 • شبکه توزیع بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 53-58]
 • شبکه ریلی بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-58]
 • شبکه‌های اجتماعی شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]
 • شبه‌دولتی آسیب‌شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌منظور جبران کسری بودجه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 53-68]
 • شرکت‌های پوششی تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]
 • شرکت‌های دولتی راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 4-22]
 • شرکت‌های دولتی تحلیلی بر گزارش بهره‌وری شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 63-88]
 • شرکت‌های دولتی تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 27-34]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بررسی چالش‌های تعاونی‌های سهام عدالت (مطالعه موردی استان تهران) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 71-86]
 • شرکت‌های صوری شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 35-44]
 • شرکت‌های کاغذی شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 35-44]
 • شرکت‌های مباشر دولتی راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 31-44]
 • شریک تجاری فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 41-50]
 • شفاف سازی علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 51-58]
 • شفافیت بودجه راهبردهای توسعه بازار سرمایه براساس قانون بودجه سال 1402 [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 21-30]
 • شفافیت و پاسخ‌گویی راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 23-32]
 • شکاف طبقاتی شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 31-38]
 • شهرک‌های صنعتی آسیب‌شناسی وضعیت شهرک‌های صنعتی استان تهران [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 47-52]

ص

 • صادرات راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 4-12]
 • صادرات سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • صادرات غیر نفتی تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400 [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 79-88]
 • صادرات نفت تحلیل حمله روسیه به اوکراین از منظر امنیت انرژی ایران [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 69-78]
 • صادرات نفت خام تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • صدور مجوز تحلیل اهم اقدامات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 77-88]
 • صرفه‌جویی مصرف گاز راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 11-18]
 • صنایع آب‌بَر آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • صنایع دانش‌بنیان راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 21-32]
 • صندوق بازنشستگی تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 99-110]
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 63-78]
 • صنعت ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]
 • صنعت راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 21-32]
 • صنعت فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • صنعت بیمه تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 133-144]
 • صنعت پتروشیمی کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 75-86]
 • صنعت پتروشیمی تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 55-62]
 • صنعت خودرو الزامات خصوصی‌سازی صنعت خودرو [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 4-27]
 • صنعت فولاد سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • صنعت فولاد فساد در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 39-50]
 • صنعت فولاد راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 4-20]
 • صنعت فولاد موانع و مشکلات خصوصی‌سازی در صنعت فولاد [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 45-58]
 • صنعت فولاد بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • صنعت فولاد راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 11-18]
 • صنعت نفت راهبردهای بومی‌سازی و تقویت ساخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت نفت [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 4-20]
 • صنعت نفت‌و‌گاز راهبردهای حمایت از تولید داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی در صنعت نفت و گاز [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 4-10]

ض

 • ضریب خسارت تحلیل شاخص‎های صنعت بیمه [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 133-144]
 • ضریب نفوذ مالیاتی راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-24]

ط

 • طرح جامع فولاد ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]
 • طرح جامع مالیاتی بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 31-48]
 • طرح قانون بانک مرکزی راهبردهای استقلال بانک مرکزی بر پایه طرح قانون بانک مرکزی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 23-32]
 • طرح گام فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • طلا بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]

ظ

 • ظرفیت‌های اقتصادی راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 4-20]
 • ظرفیت‌های اقتصادی راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 19-26]

ع

 • عایدی سرمایه تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • عدالت راهبردهای خصوصی‌سازی نظام آموزش و پرورش و امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 4-28]
 • عدالت جنسیتی راهبردهای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی برای ارتقای امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 25-30]
 • عدالت منطقه‌ای راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 15-30]
 • عدم شفافیت در نظام مالیاتی تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 75-84]
 • عراق بررسی ابعاد امنیتی- اقتصادی آب‌های مرزی مشترک بین ایران، عراق و‌ ترکیه (حوضه آبریز دجله و فرات) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 145-161]
 • عضویت ایران ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 63-76]
 • عملکرد راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 4-22]
 • عملکرد ضعف ساختار و چارچوب بودجه [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 33-44]
 • عملکرد راهبردهای تقویت ارتباط بین بودجه و برنامه‌های توسعه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 4-14]
 • عملکرد دولت راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 13-22]
 • عملیات بازار باز آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 49-62]
 • عمومی ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 59-66]
 • عوامل بیماری‌زا اگروتروریسم و اخلال ایمنی غذا در ایران [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 51-62]

ف

 • فاکتور صوری شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 35-44]
 • فدراسیون روسیه مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت‌ها و موانع [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 4-26]
 • فرآیند تصویب و تدوین علل و تبعات اجرایی‌ نشدن اصلاح ساختار بودجه [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 51-58]
 • فرار مالیاتی شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 35-44]
 • فرار مالیاتی ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 65-72]
 • فرار مالیاتی تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 75-84]
 • فرار مالیاتی تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • فرصت سرمایه‌گذاری راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در محصول ذرت [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 17-30]
 • فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ملاحظات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 63-76]
 • فرصت‌های اقتصادی فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 61-66]
 • فرصت‎های راهبردی فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و قطر [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 27-48]
 • فرهنگ‌ مالیاتی بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 31-48]
 • فرهنگ مالیاتی تحلیل عدم تمکین و پذیرش پرداخت مالیات از سوی مردم [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 75-84]
 • فساد تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]
 • فساد بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل مبادله (ETF) [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 63-78]
 • فساد تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 23-30]
 • فساد تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • فساد فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]
 • فساد فساد و اعتماد عمومی [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 33-46]
 • فساد اداری بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 47-54]
 • فساد اقتصادی بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 47-54]
 • فساد اقتصادی فساد در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 39-50]
 • فساد اقتصادی نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 69-82]
 • فساد سیاسی نقش جریان‌ها و احزاب در شکل‌گیری فساد [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 69-82]
 • فساد و انحراف اعتبار فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • فضای کسب‌وکار فضای کسب‌وکار مشوق تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 47-56]
 • فضای مجازی شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]
 • فقر شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 31-38]
 • فقر وضعیت رفاه اقتصادی در طی سال‌های اخیر [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 37-50]
 • فقرزدایی بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 101-111]
 • فناوری راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 21-32]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات برآوردی از دولت الکترونیک و الزام‌های حرکت در مسیر توسعه دولت‌ الکترونیک [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 15-26]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیل به اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 35-85]
 • فناوری‌های نوین راهبردهای ارتقای فناوری در راستای اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 21-32]
 • فولاد سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • فولاد تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 85-96]
 • فولاد ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در تولید محصولات فولادی [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 37-52]
 • فولاد راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 21-32]
 • فولاد خام ضعف در ساختار و پراکندگی استقرار کارخانجات صنعت فولاد [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 39-56]

ق

 • قانون جهش تولید دانش بنیان آسیب‌شناسی روند توسعه‌ اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و نقش قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تعالی آن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 99-108]
 • قانون هدفمند کردن یارانه آب آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 111-122]
 • قدرت خرید صنعت لوازم خانگی و چالش‌های فرارو [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 47-60]
 • قدرت خرید تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • قدرت خرید خانوار برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • قدرت قیمت‌گذاری دلخواه تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 4-20]
 • قدرت منطقه‌ای راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 4-20]
 • قطر فرصت‌های اقتصادی ایران در جام‌جهانی 2022 قطر [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 61-66]
 • قطر فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و قطر [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 27-48]
 • قفقاز جنوبی راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 19-26]
 • قفل شدن دارایی تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • قوانین نظارتی بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 51-58]
 • قیمت تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • قیمت تضمینی تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • قیمت تمام شده راهبردهای بکارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا در صنعت فولاد کشور [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 21-32]
 • قیمت‌گذاری خوراک کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 75-86]

ک

 • کاداستر زمین‌خواری تصرف زمین‌های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری‌ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین‌خواری [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 37-50]
 • کارایی و راندمان آب مصرفی اهمیت آب و راندمان مصرف آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 87-98]
 • کاربر افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • کارگران افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 31-40]
 • کالاهای اساسی راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 4-16]
 • کالاهای اساسی فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]
 • کالاهای اساسی تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 29-42]
 • کالاهای اساسی راهبردهای تنظیم بازار و ذخیره کالاهای اساسی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 31-44]
 • کالاهای اساسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر فرایند تولید کالاهای اساسی در کشور [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 31-40]
 • کالاهای اساسی حکمرانی بخش کشاورزی و تبعات آن بر امنیت غذایی [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 41-54]
 • کالاهای اساسی کشاورزی آسیب‌شناسی واردات محصولات اساسی کشاورزی مشابه تولید داخل با تبیین شاخص‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 75-89]
 • کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • کره‌جنوبی نگاهی به دیپلماسی اقتصادی کره‌جنوبی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 103-123]
 • کره جنوبی ضرورت و راهکارهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی) [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 15-26]
 • کریدور بین‌المللی تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]
 • کسب‌وکار شناسایی مشکلات و علل عدم ارتباط تولیدکنندگان با بازارهای عرضه کالا در فضای مجازی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 91-100]
 • کسری بودجه بررسی چشم‌انداز کسری بودجه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 79-89]
 • کسری بودجه کسری بودجه و نقش تعیین‌کننده آن در تورم [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 53-68]
 • کسری بودجه تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400 [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 79-88]
 • کشاورزی تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 25-36]
 • کشاورزی دانش‌بنیان فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 73-88]
 • کشاورزی فراسرزمینی راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 33-48]
 • کشاورزی فراسرزمینی راهبردهای سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در محصول ذرت [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 17-30]
 • کشاورزی هوشمند فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش کشاورزی [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 73-88]
 • کشتی‌سازی ایران بررسی وضعیت صنعت کشتی‌سازی در ایران [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 59-70]
 • کشورهای حاشیه خلیج فارس تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]
 • کشورهای حوزه خلیج‌فارس پیمان ابراهیم و معادلات امنیتی خاورمیانه [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 51-64]
 • کیفیت بانک‌های اطلاعاتی نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 23-30]

گ

 • گاز محکومیت ایران در چالش گازی با ترکمنستان و ملاحظات امنیت انرژی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 53-66]
 • گاز ال ان جی بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1 [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 89-106]
 • گاز مایع راهبردهای تعیین اولویت‌های تخصیص سوخت گاز مایع (LPG) در کشور [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 3-14]
 • گاز همراه تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کشورمان در جمع‌آوری گازهای همراه (گاز مشعل) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 49-58]
 • گرجستان تبعات امنیت اقتصادی روابط ترکیه با کشورهای قفقاز جنوبی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 69-90]
 • گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد فساد و اعتماد عمومی [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 33-46]
 • گواهی اعتبار مولد فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 55-62]
 • گوره تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]

ل

 • لایحه ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 59-66]
 • لوازم خانگی صنعت لوازم خانگی و چالش‌های فرارو [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 47-60]

م

 • مؤسسه‌های مالی شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 61-70]
 • مالک تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • مالیات کاستی‌های نظام مالیاتی در تأمین منابع درآمدی بودجه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 123-139]
 • مالیات راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 4-18]
 • مالیات بر درآمد راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 17-24]
 • مالیات بر عایدی سرمایه راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 4-18]
 • مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 69-88]
 • مالیات غیرمستقیم راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 25-38]
 • مالیات مستقیم راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 25-38]
 • مالیات‌ها معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 39-46]
 • مانع‌زدایی از کارآفرینی مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 35-46]
 • مبارزه با قاچاق راهکارها و شیوه‌های افزایش اعتماد به کالاهای تولید داخل [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 15-24]
 • متانول کاهش سودآوری صنعت متانول ایران؛ علل، عوامل و پیامدهای امنیت انرژی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 75-86]
 • متغیرهای پولی بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 101-111]
 • متغیرهای رفتاری نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 71-78]
 • مجوزهای معدنی صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 41-52]
 • محدودیت مبادلات نشانه‌های جنگ اقتصادی در حوزه ارزی و تسویه تجاری [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 39-50]
 • محصولات زراعی فسادپذیر زنجیره تأمین (عرضه) کالاهای اساسی بخش کشاورزی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 4-20]
 • محصولات صادراتی فولاد راهبردهای مقابله با آثار تحریم‌ها بر صنعت فولاد [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 4-20]
 • محیط‌زیست تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کشورمان در جمع‌آوری گازهای همراه (گاز مشعل) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 49-58]
 • محیط زیست تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 53-60]
 • محیط زیست ملاحظات امنیت انرژی پیرامون اجلاس جهانی محیط‌زیستی گلاسکو [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 65-74]
 • محیط کسب و کار راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • مخازن ذخیره‌سازی تحلیلی بر اهمیت خط لوله گوره – جاسک در ارتقای امنیت انرژی کشور [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 79-84]
 • مداخلات دولت سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • مدیران تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 59-68]
 • مدیران دولتی نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 71-78]
 • مدیریت تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 23-30]
 • مدیریت دولتی تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت‌های دولتی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 27-34]
 • مدیریت منابع آبی تحلیل ابعاد مخاطرات زیست‌محیطی کشور بر پایه شاخص عملکرد زیست‌محیطی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 53-60]
 • مدیریت یکپارچه امنیت آب و امنیت غذا در کشور [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 63-74]
 • مدیریت یکپارچه چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • مرکز آمار ایران نبود آمار دقیق از اطلاعات پایه‌ای اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 23-30]
 • مستأجر تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • مسکن بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • مسکن سهم پایین مسکن اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 33-52]
 • مسکن آسیب‌شناسی سیاست‌های بخش مسکن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 59-74]
 • مسکن برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها) [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 4-24]
 • مسکن تحلیل وضعیت مالکیت در بخش مسکن و پیامدهای آن [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 77-87]
 • مسیرهای ترانزیت تضعیف جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 27-48]
 • مشارکت ارزیابی لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 59-66]
 • مشعل تحلیل مقایسه‌ای وضعیت کشورمان در جمع‌آوری گازهای همراه (گاز مشعل) [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 49-58]
 • مشکلات ساختاری تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 99-110]
 • مصرف گاز بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1 [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 89-106]
 • معافیت مالیاتی راهبردهای رفع بی‌ثباتی و ناپایداری در درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 5، 1400، صفحه 25-38]
 • معافیت‌های مالیاتی معافیت‌های مالیاتی مانعی برای درآمدهای مالیاتی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 39-46]
 • معاملات مجازی روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 79-88]
 • معدن فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • معوقات مالیاتی ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 65-72]
 • مناسبات اقتصادی تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]
 • مناسبات اقتصادی مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه؛ فرصت‌ها و موانع [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 4-26]
 • مناطق آزاد تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]
 • مناطق آزاد آسیب‌شناسی مدل حکمرانی مناطق آزاد کشور [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 65-76]
 • مناطق مرکزی آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • منطقه آزاد تجاری عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بررسی ابعاد اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 71-88]
 • منویات رهبری راهبردهای بهره‌گیری از جایگاه دریا در اقتصاد کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 49-62]
 • مهاجرت سرمایه انسانی مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 35-46]
 • مهاجرت سرمایه مالی مهاجرت سرمایه‌های انسانی و مالی ایران از منظر امنیت اقتصادی [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 35-46]
 • مهاجرت مجازی راهبردهای توسعه‏ اقتصاد دیجیتال در ایران [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 4-16]
 • مهار تورم آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و دلالت‌های آن در رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 37-46]
 • مهار تورم اثرگذاری بازار سهام در مهار تورم، رشد تولید [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 67-76]
 • مواد معدنی صدور بی‌رویه مجوزها و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدها و صنایع معدنی [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 41-52]
 • مواد و فلزات معدنی راهبردهای استفاده از فرصت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از فلزات و مواد معدنی کلیدی [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 21-30]
 • موازنه پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اجرای مسیر زنگه‌زور بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 41-48]
 • موافقتنامه ترجیحی راهبردهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دوران تحریم [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 13-22]
 • موانع تولید راهبردهای حمایت مالیاتی موثر از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 4-18]
 • موانع سیاسی راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با ارمنستان [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 19-26]
 • موسسات پولی غیرمجاز مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 83-94]
 • میدان پارس جنوبی بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی DOR: 20.1001.1.17354188.1400.9.1.9.1 [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 89-106]

ن

 • نااطمینانی فساد و اعتماد عمومی [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 33-46]
 • ناامنی اقتصادی تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • نابرابری درآمد شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 31-38]
 • نابه‌سامانی‌های اجتماعی شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری [دوره 9، شماره 6، 1400، صفحه 31-38]
 • ناترازی عرضه و تقاضای گاز بحران جدید گاز ایران؛ چرایی و دلالتهای امنیت اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 31-44]
 • ناترازی گازی ملاحظات امنیت انرژی ناشی از کشف ذخایر جدید گازی در دریای مدیترانه [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 31-38]
 • ناترازی گازی راهبردهای مدیریت مصرف گاز در صنایع عمده با تأکید بر صنایع فولاد و آهن کشور [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 11-18]
 • نارضایتی زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی [دوره 9، 1.2، 1400، صفحه 107-124]
 • ناکارآمدی نقش متغیرهای رفتاری در سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 71-78]
 • ناکارآمدی بودجه آسیب‌های ناشی از ردیف‌های متفرقه بودجه سالانه [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 87-98]
 • نامبئو تحلیل مقایسه‌ای بر شاخص کیفیت زندگی 2022 و دلالت‌های امنیت اقتصادی آن [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 111-132]
 • ناهنجاری‌های سیستمی نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه در سطح کلان [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 19-26]
 • نبود شفافیت تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 55-62]
 • نرخ ارز تأثیرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر بخش تولید [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 25-38]
 • نرخ ارز بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • نرخ ارز فساد در فرایند ثبت سفارش [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 69-90]
 • نرخ ارز تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400 [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 79-88]
 • نرخ ارز نوسانات نرخ ارز و آثار کلان اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 45-56]
 • نرخ ارز تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 4-20]
 • نرخ ارز بررسی عملکرد تجربه نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدایی دولت [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 101-111]
 • نرخ بهره سیاستی علل پیدایش و نحوه مقابله با تورم مصرف کننده در ترکیه [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 89-102]
 • نرخ تورم بخشی بی‌ثباتی نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت خودرو [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 59-74]
 • نرخ جایگزینی تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 99-110]
 • نرخ خوراک گاز تغییر نرخ گاز خوراک صنعت پتروشیمی و تأثیر آن بر بورس [دوره 11، شماره 4، 1402، صفحه 55-62]
 • نرخ سود بازار بین‌بانکی آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی با بررسی نرخ سود بازار بین‌بانکی و اجرای عملیات بازار باز [دوره 10، شماره 10، 1401، صفحه 49-62]
 • نسبت پشتیبانی تبیین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 99-110]
 • نظارت شناسایی مشکلات و آسیب‌های مبارزه با پول‌شویی [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 61-70]
 • نظارت بانکی مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و آثار آن‌ها بر امنیت اقتصادی [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 83-94]
 • نظام آموزش نقش نظام آموزش کشور در توسعه و پیشبرد اهداف اقتصاد دانش‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 21-34]
 • نظام بانکی علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 67-90]
 • نظام بهره‌برداری خانوادگی تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • نظام بهره‌برداری خرد تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران [دوره 10، شماره 3، 1401، صفحه 49-64]
 • نظام چند نرخی ارز تخصیص ارز در دوره تحریم‌ها [دوره 9، شماره 10، 1400، صفحه 51-68]
 • نظام مالیاتی ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی [دوره 9، شماره 4، 1400، صفحه 65-72]
 • نفت وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 75-86]
 • نقدینگی مصادیق و چشم‌انداز بحران‌های اقتصاد ایران [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 27-40]
 • نقدینگی علل و ریشه‌یابی کانون اصلی نقدینگی [دوره 8، شماره 12، 1399، صفحه 67-90]
 • نقدینگی راهبردهای مدیریت پول و رشد نقدینگی [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 25-30]
 • نقدینگی تحلیل تورم در ایران و راهکارهای مهار آن [دوره 11، شماره 1، 1402، صفحه 4-20]
 • نقدینگی علل پیدایش و نحوه مقابله با تورم مصرف کننده در ترکیه [دوره 11، شماره 2، 1402، صفحه 89-102]
 • نقشه‏راه نقشه‏‌راه ایران برای گذار به سوی اقتصاد دانش‏‌بنیان [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 4-20]
 • نگاه ملی راهبردهای تدوین بودجه؛ نگاه منطقه‌ای یا نگاه ملی [دوره 9، شماره 12، 1400، صفحه 15-30]
 • نهاده‌های دامی راهبردهای مؤثر و تعیین‌کننده در کشت فراسرزمینی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 33-48]
 • نوآوری‌ها فرصت‌ها و چالش‌های دانش‌بنیان شدن در بخش صنعت و معدن [دوره 11، شماره 3، 1402، صفحه 59-72]
 • نوسانات قیمت محصولات تحلیلی بر نوسان قیمت جهانی محصولات گندم، جو، ذرت و سویا (پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین) [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 29-42]
 • نیروگاه‌ تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 19-28]
 • نیروگاه‌های برق‌آبی آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 25-36]
 • نیروگاه‌های خورشیدی راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی [دوره 8، شماره 10، 1399، صفحه 15-24]

و

 • وابستگی به نفت راهبردهای بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی امارات متحده عربی [دوره 10، شماره 5، 1401، صفحه 4-20]
 • وابستگی درآمدی وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت [دوره 10، 1.2، 1401، صفحه 75-86]
 • واد اولیه عدم تأمین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد [دوره 10، شماره 6، 1401، صفحه 43-52]
 • واردات و صادرات راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 4-16]
 • واسطه‌گری بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از ساختار توزیع کالا [دوره 9، شماره 11، 1400، صفحه 53-58]
 • واگذاری آسیب‌شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌منظور جبران کسری بودجه [دوره 9، شماره 8، 1400، صفحه 53-68]
 • وجوه نقد تأسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق [دوره 10، شماره 11، 1401، صفحه 21-36]

ه

 • هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 85-96]
 • هدفمندسازی یارانه‌ها سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها؛ مرور برخی از تجربیات جهانی و آموزه‌هایی برای ایران [دوره 10، شماره 12، 1401، صفحه 47-58]
 • هدفمندی یارانه تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالیانه [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 61-80]
 • هزینه‌های دولت بررسی چشم‌انداز کسری بودجه [دوره 8، شماره 11، 1399، صفحه 79-89]
 • همکاری‌های اقتصادی عضویت در سازمان همکاری شانگهای و بررسی ابعاد اقتصادی آن [دوره 10، شماره 9، 1401، صفحه 71-88]
 • هند تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 9، شماره 3، 1400، صفحه 75-93]
 • هوشمند‌سازی حمل‌ونقل چالش‌ها و فرصت‌های توسعه سیستم حمل‌ونقل کشور [دوره 10، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]

ی

 • یارانه تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد کشور [دوره 9، شماره 7، 1400، صفحه 85-96]
 • یارانه تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالیانه [دوره 9، شماره 9، 1400، صفحه 61-80]
 • یارانه ارزی نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی [دوره 10، 7.8، 1401، صفحه 99-110]
 • یکپارچگی سازمانی تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز [دوره 8، شماره 9، 1399، صفحه 31-38]