تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توجه و بها دادن به حوزه کسب‌وکار از ضرورت‌های انکارناپذیر، به‌ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب‌وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده‌ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به‌نوبه­خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می­دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه‌گذاری و آغاز برخی کسب‌وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین­رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده‌اند که عبارت‌اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.

کلیدواژه‌ها