فرآیند کار طرح گواهی اعتبار مولد (گام) بانک مرکزی و پیامدهای آن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد پولی و مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طرح گام به‌منظور تأمین سرمایه‌درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت‌داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می‌شود و به‌نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می‌توان به: تأمین سرمایه‌درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق‌شده بانک‌ها به سمت تولید و کاهش هزینه‌های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه‌های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشود. ازاین‌رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش‌بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها