راهبردهای متنوع‌سازی سبد انرژی کشور از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری اقتصاد نفت‌و‌گاز، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با افزایش حمایت‌های دولت و همچنین ورود سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه انرژی‌های تجدید­پذیر شدت گرفته و احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1398، ظرفیت نیروگاه‌های فتوولتاییک حدود 8/390 مگاوات بوده که این میزان بیشترین سهم از کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند با کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی، امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و درآمدزایی، به‌خصوص در مناطق محروم را افزایش دهد. برای این منظور توجه به مواردی مانند استفاده از ظرفیت­های موجود کشور برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی، اعطای تسهیلات به‌منظور سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

   اعتصام، ایرج؛ و ورزنده، سمیه (1392). طراحی مراکز آموزشی انرژی‌های تجدید‌پذیر با رویکرد پایداری در تهران (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
    خانی، محمدسعید؛ فلاحی، اسماعیل؛ و بانشی، مهدی (1395). ارائه مدل مدیریت تأمین انرژی در ایران براساس معیارهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی. فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 5(18)، 29-60. DOI: 10.22054/jiee.2016.7192
    عمیدپور، مجید؛ فراریان، خالد (1396). طراحی و مدل‌سازی سیستم ترکیبی حرارتی خورشیدی برق آبی به منظور تولید هم‌زمان آب شیرین و برق (پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علمم و تحقیقات، تهران، ایران.
    قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400).