بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (هشدار)

نویسنده

عضو اندیشکده اقتصاد سیاسی دفاع و امنیت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

مالیات ابزاری کارآمد برای اجرای سیاست­های اقتصادی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان، مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، به شمار می­آید. همچنین درآمدهای مالیاتی مطمئن‌ترین و سالم‌ترین نوع درآمد برای دولت است.  با توجه به رشد چشمگیر فرار مالیاتی در ایران، در این گزارش، ضمن بررسی علل و زمینه­های شکل­گیری فرار مالیاتی که به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی تقسیم می­شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی و جلوگیری از آن پیشنهاد می­شود که شامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مؤدیان، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان، شناسایی مؤدیان مالیاتی، افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور، محدود و هدفمند کردن معافیت­­های مالیاتی و آشنایی با تجارب عملی و رویه­های اجرایی نظام­های مالیاتی سایر کشورهاست.

کلیدواژه‌ها

- رضایی سیابیدی، محمد (زمستان 1396)، راه­های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی، فصلنامه علمی- حقوقی قانون­یار، دوره چهارم.
- سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- هادیان، ابراهیم و علی تحویلی  (تابستان ۱۳۹۲)، شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال هجدهم، شماره ۲، صص 58 - 39.