بررسی وضعیت صنعت کشتی‌سازی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه فساد و رتبه‌بندی اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

با وجود رویکرد رهبری پیرامون ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور، نیروی انسانی جوان نخبه و...، ساخت کشتی در ایران کمتر از 01/0 درصد از ظرفیت ساخت کشتی دنیا و تنها به میزان 665 GT در آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد برای سال 2019 گزارش شده است. دراین‌بین، رکود اقتصادی و تضعیف چرخه تولید کشور، فناوری پایین تجهیزات دریایی و پیچیده نبودن صنایع کشتی‌سازی، نبود تمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دستی و... مانع توسعه صنعت کشتی‌سازی در کشور هستند. این در حالی است که غفلت از توسعه صنعت کشتی‌سازی با تضعیف امنیت مرزهای آبی کشور، کاهش ظرفیت برداشت ذخایر دریایی، تضعیف تجارت دریایی و... تهدیدکننده امنیت اقتصادی و  ملی کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق در صنعت کشتی‌سازی، تمرکز بر صنایع پایین‌دستی و توسعه خدمات تعمیر و بازیافت کشتی، تعیین نهاد متولی برای ارائه آمار و اطلاعات به‌روز و شفاف در صنعت کشتی‌سازی، تأمین ثبات اقتصادی و افزایش حمایت‌های مالی دولت، افزایش انعطاف‌پذیری کارخانه‌های کشتی‌سازی و سرمایه‌گذاری برای بومی‌سازی فناوری‌های نوین، توسعه خوشه‌های صنعت کشتی‌سازی، حمایت از تشکیل شرکت‌های مشترک در حوزه کشتی‌سازی با کشورهای پیشرو و... به توسعه هرچه بیشتر صنعت کشتی‌سازی در کشور می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

ـ آمارنامه دریایی ایران (1397). معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی.
ـ پناهی، روزبه (1393). توسعه صنعت کشتی‌سازی، جلد اول: مطالعه بازار جهانی و روند توسعه صنعت در کشورهای پیشرو (چین، ژاپن و کره‌جنوبی). تهران: صندوق توسعه صنایع دریایی.
ـ سند راهبردی صنایع دریایی؛ افق 1404. وزارت صنعت، معدن و تجارت.