راهبردهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد در بخش کشاورزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

ارزش شاخص جهانی دانش‌بنیان در سال 1400،‌ 4/42 از 100 است. این رتبه و جایگاه نشان از عدم بهره‌مندی اقتصاد کشور از علوم و فنون روز دنیاست. در کشور از بین شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان، تقریباً 281 شرکت دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد که نسبت به تعداد 6652 شرکت دا‌نش‌بنیان در کشور بسیار پایین است. تهران بیشترین کل شرکت‌های دانش‌بنیان و در دسته کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی به ترتیب 3515 و 72 را دارد. پس از تهران،‌ استان‌های البرز،‌ اصفهان و مازندران دارای بیشترین شرکت‌های دانش‌بنیان در دسته کشاورزی،‌ فناوری زیستی و صنایع غذایی است. مجموعه‌های دانش‌بنیان از سه روش افزایش تولید از طریق افزایش بهره‌وری، کارآفرینی و افزایش اشتغال و درنهایت، افزایش توان سیستم توسعه و توزیع محصولات اساسی باعث ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن، امنیت اقتصادی‌ـ‌ملی در کشور می‌شوند. برای افزایش امنیت غذایی کشور، افزایش بهره‌وری و پایداری رشد و توسعه بخش کشاورزی، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی کارا و تشویق فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی برای تأسیس این نوع شرکت‌ها، فراهم کردن امکانات لازم و تسهیلات بلندمدت با سود پایین برای متقاضیان و تلفیق دانش بومی‌ـ‌محلی کشاورزان و فارغ‌التحصیلان از طریق مؤسسات آموزشی دانش‌بنیان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • صادقیان، ارسلان (1396). «نقش اقتصاد دانش‌بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی»، اولین همایش ملی فرصت‌های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی). بیرجند.
  • فلاح حقیقی، نگین و مهدیه میرترابی (1396). «مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مستقر در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران»، مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی. 4 (4)، صص 97‌ـ76.
  • مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (https://daneshbonyan.isti.ir/).
  • نقوی، س (1398). «نقش اقتصاد دانش‌بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران»، اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی). 13 (2)، صص 105‌ـ83.
  • آکادمی علوم کشاورزی چین (https://www.caas.cn/en/research/research_program/index.html).
  • دفتر دیده‌بان جهانی کارآفرینی (https://www.gemconsortium.org/).
  • سایت بانک جهانی (https:// worldbank.org).
  • سایت سازمان ملل (زیرمجموعه) (knowledge4all.com).
  • شورای تحقیقات کشاورزی هند (https://icar.org.in/).
  • The World Bank Institute (2008). Measuring Knowledge in The World’s Economies.