فرصت‌ها و چالش‌های همکاری ایران و امارات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چین، آمریکا، هند و درمجموع، ترکیبی از کشورهای آسیایی و اروپایی به‌عنوان شرکای تجاری امارات مطرح هستند و به نظر می‌رسد این کشور فضای همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود را به کشوری خاص محدود نکرده است. حوزه‌های تجارت، خدمات مهندسی و فنی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پتروشیمی و گردشگری از مهم‌ترین فرصت‌های همکاری دو کشور ایران و امارات و مسائل بانکی، بیمه و اداری، محدودیت‌های اف‌اِی‌تی‌اف و تحریم‌ها، نبود زیرساخت‌های مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی و مسائل سیاسی ناشی از نفوذ عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا از مهم‌ترین موانع و چالش‌های روابط دو کشور به شمار می‌آیند. پیگیری سیاست عضویت در سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت‌نامه ترجیحی تعرفه‌ای، بهره‌برداری از نظم منطقه‌ای در حال تغییر برای تثبیت جایگاه اقتصادی ایران در اقتصاد امارات، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، استفاده از تجارب امارات در حوزه گردشگری، برقراری سیستم تهاتر و تبادل، برقراری توافق‌نامه‌های امنیتی و بهبود زیرساخت‌های صادرات محصولات کشاورزی از راهکارهای مهم است که برای تقویت امنیت اقتصادی کشور پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

  • عباسی، ابراهیم و خسروی، مصطفی (۱۳۹۸). «مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی»، فصلنامه روابط خارجی، شماره 41، بهار ١٣٩8، صص 65-٣.
  • غلام‌نیا، هادی و پیرمحمدی سعید ( ۱۳۹۹). «تحول در سیاست منطقه‌ای امارات متحده عربی: رهیافت بن زاید»، نشریه علمی آفاق امنیت، شماره 49، ص 131.