تبیین شرایط اقتصاد سیاسی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نگاه و بررسی اقتصاد سیاسی ملاحظات اقتصادی و سیاسی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار می‌دهد. شرایط و عوامل بسیاری منجر به شکل‌گیری وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی شده‌اند. سیر تاریخی این عوامل ازجمله انقلاب اسلامی، ریشه‌های شکل‌گیری وضعیت اقتصاد سیاسی در سرمایه‌داری دولتی، توزیع منابع و فرصت‌ها، اقتصاد بخش خصوصی، شرایط سیاسی انتخابات و... را مشخص می‌کند. شکلگیری سرمایه‌داری دولتی، عدم خصوصی‌سازی مطلوب و... در بلندمدت به بحران‌های ناکارآمدی و توزیع منابع و ثروت می‌انجامد. این موضوع با ایجاد بحران‌های اجتماعی امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد. ازاین‌رو راهکارهای گسترش خصوصی‌سازی واقعی، عدم واگذاری شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها و بازتفسیر نظام انباشت سرمایه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 • آربلاستر، آنتونی (1385). دمکراسی. ترجمه حسن مرتضوی، تهران: نشر آشیان، چاپ دوم.
 • روزنامه ایران (23/2/1392). شماره: ۵۳۶۴، شماره خبر: 5364.
 • روزنامه دنیای اقتصاد (25/9/1387). شماره: ۱۶۹۲، شماره خبر: ۴۸۶۸۷۴.
 • روزنامه عصر ایران (15/2/1387). کد خبر: ۴۱۶۹۶.
 • ستاری، سجاد (1399). «بتواره سرمایه‌داری دولتی در ایران (1399‌‌ـ1323)»، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی. دوره 6، شماره 3، صص 31‌ـ9.
 • کاپوراسو، جیمز ای (1399). نظریه‌های اقتصاد سیاسی. ترجمه محمود عبدالله‌زاده، تهران: نشر ثالث.
 • گرشاسبی، علیرضا و مجتبی یوسفی دیندارلو (1395). «بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. شماره 25، صص 182‌ـ129.
 • هانت، دایانا (1393). نظریه‌های اقتصاد توسعه: تحلیلی از پارادایم‌های رقیب. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران: نشر نی.
 • یزدانی، عنایت‌الله، امین نوذری گرمه‌خانی (1393). «تأثیر تحریم‌های غرب بر ساختار اقتصادی و اراده سیاسی ایران»، دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصادهای تحت تحریم. صص 18‌1‌ـ1
 • میرزانی، فرج‌الله جوانشیر (۱۳۹۵). اقتصاد سیاسی (شیوه تولید سرمایه‌داری) با ذکر نمونه‌هایی از رشد سرمایه‌داری در ایران. مصحح عزیزالله علیزاده، تهران: فردوس.
 • Haidar, J. I. (2014). Sanctions and trade diversion: Exporter-level Evidence from Iran. In ERF Annual Conference: Economic Development and Social Justice.
 • https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165.
 • https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247.
 • https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42633.
 • Reisman, G (2006). FREEDOM IS SLAVERY: LAISSEZ-FAIRE CAPITALISM IS GOVERNMENT INTERVENTION: ACritique OF KEVIN CARSON’S STUDIES IN MUTUALIST POLITICAL ECONOMY. Journal of Libertarian Studies20(1),‌ 47-86.
 • Richards, I. A (1965). The Philosophy of Rhetoric. New York: Oxford University Press.
 • Sattari, Sajjad (2021). Foundations of State in the Middle Easte, Sabbatical Reaserch Projet.
 • Worthington, I (ed) (2008). A Companion to Greek Rhetoric. Oxford: Blackwell.