تحلیلی بر روند نرخ ارز در سال 1400

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)

نویسنده

پژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران

چکیده

بررسی‌های آماری حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته نوسانات بازار ارز همواره موجب تاثیرگذاری منفی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله کاهش واردات به‌خصوص واردات مواد اولیه، واسطه‎ای و سرمایه‎ای، تشدید انتظارات منفی و کاهش سرمایه‎گذاری، کاهش اعتبار و اعتماد به سیاست‎های پولی و مالی و... شده و لذا به تهدیدی برای امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی روند این متغیر در سال 1400 نیز حاکی از نوسانات در بازار ارز است. در واقع گرچه نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت این سال نزولی شد اما از اواسط اردیبهشت با افزایش احتمال تغییر جناح سیاسی حاکم بر کشور و رویکرد آنها به برجام، مجددا روند صعودی خود را از سر گرفت. این روند صعودی تا اول آذر سال 1400 ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، در بازه 250000 تا 270000 ریال نوسان داشته است. به‌علاوه پیش‎بینی‎ها حاکی از آن است که در صورت ادامه شرایط سیاسی موجود، کسری بودجه شدید دولت و عدم اتخاذ سیاستی‎ جامع برای تحریک تولید و صادرات غیرنفتی، نرخ ارز مرز 300000 ریال را می‌شکند. به طور کلی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل این روند نرخ ارز عبارتند از: افزایش صادرات غیرنفتی و عرضه ارز، تبدیل صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت ملی، بهبود اعتبار بانک مرکزی، ایجاد ثبات در دیگر بازارهای سرمایه، ایجاد بازار آتی ارز، کاهش وابستگی تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه، واسطه‎ای و سرمایه‎ای با ایجاد ساختارهای مالی حمایت‎کننده از نوآوری‎ها و...

کلیدواژه‌ها

  • بشخور، مرجانه (1399). راهکارهای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها. پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، شماره 132.
  • بشخور، مرجانه (1398). نگاهی به نرخ ارز و تراز پرداخت‌های خارجی (شواهدی کاربردی از اقتصاد ایران). ناشر: بشارت.
  • داده‌های آماری بانک مرکزی.
  • سامانه ارزی سنا.