برنامه ملی جهش مسکن (چالش‌ها و راهبردها)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (راهبرد)

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می‌رود تا برنامه‌ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست‌گذاری‌ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم‌گیری کنند. نگاهی به برنامه‌های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می‌دهد که متأسفانه به‌رغم هزینه‌های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک‌های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه‌های دولت سیزدهم نیز نمایان‌کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می‌رود دولت در این مسیر با چالش‌هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو‌به‌رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست‌گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب‌پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری‌های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین‌کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (1401). برنامه ملی جهش مسکن (مسائل، چالش‌ها و راهکارها).
  • 1 Housing-Related Expenditure of Households. (2021). OECD Directorate of Employment, Labour and Social Affairs - Social Policy Division: https://www.oecd.org/els/family/HC1-1-Housing-related-expenditure-of-households.pdf
  • (2022). Property Prices Index by Country: https://www.numbeo.com/property-investment/ranking_by_country.jsp
  • https://www.amar.org.ir/
  • https://www.mrud.ir/
  • https://www.worlddata.info/inflation.ph
  • http:/www.chromeextention://efaidnbmnnnibpcajpcajpcglclefindmkaj